Gemeente Geldermalsen


* Burgerlijke stand

* Activiteiten

* Vrijstelling bestemmingsplan "Buitengebied 1984" (Provincialeweg West 3 te Gellicum)

* Collecte

* Commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen
Burgerlijke stand
Geboren:

* 13-4-2002: Ronja Lavinia Zeijlmans van Emmichoven, Tricht
* 16-4-2002: Monica Gabrielle Maria Markus, Gellicum
* 16-4-2002: Martha Berendse, Geldermalsen
* 17-4-2002: Willem Jager, Tricht

* 23-4-2002: Fleur van Vogelpoel, Geldermalsen
Overleden:

* 15-4-2002: Johanna Geertruida Dokman-van Hevelingen, oud 80 jaar, Beesd

* 21-4-2002: Sjamsiar Nettekoven-Sjarif, oud 85 jaar, Geldermalsen
* 18-4-2002: Johannes Verbon, oud 84 jaar, Beesd
Activiteiten

De burgemeester heeft vergunning verleend aan:

* Comité Dorp Acquoy, voor het houden van verschillende festiviteiten in en rond gebouw "De Schakel" te Acquoy van donderdag 16 tot en met zondag 20 mei 2002;
* Het Nederlands Hervormd kerkkoor te Buurmalsen voor het houden van een rommelmarkt op zaterdag 18 mei 2002 van 9.00 tot 16.00 uur op de Kerklaan te Buurmalsen.

* Gereformeerde Gemeente Geldermalsen voor het houden van een fietstocht op zaterdag 18 mei a.s. in de gemeente Geldermalsen.
* de heer Luiken, voor het ten gehore brengen van muziek op zaterdag 25 mei a.s. van 20.00 tot 01.00 uur op het perceel Herman Kuijkstraat 3 te Geldermalsen.

Indien u zich met deze beslissing niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Geldermalsen, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met activiteiten te Tricht op zaterdag 11 mei 2002

In verband met de Stiefbeenmarkt op zaterdag 11 mei a.s. zal De Belder, Kerkstraat en Pr. Johan Frisoplaats van 06.00 tot 18.00 uur worden afgesloten. De omleidingsroutes zijn als volgt:
1. Doorgaand verkeer vanuit Geldermalsen: Lingedijk - De Twee Morgen
- Hoekenburg - Nieuwsteeg - Donkere Gaard - Laan van Crayestein - Lingedijk. Verkeer met bestemming Stiefbeenmarkt kan bij de Twee Morgen de Lingedijk blijven volgen tot de Dr. Van der Willigenstraat.

2. Doorgaand verkeer vanuit Beesd: Lingedijk richting Geldermalsen.
Afsluiting Oudenhof 18 mei 2002

In verband met de veiligheid van de deelnemers aan een fietstocht wordt de Oudenhof te Geldermalsen op zaterdag 18 mei 2002 van 7.00 tot 17.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Vrijstelling bestemmingsplan "Buitengebied 1984" (Provincialeweg West
3 te Gellicum).

* Bekendmaking : artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : 14 dagen, met ingang van 13 mei 2002. voornemen om op verzoek van Hydrauliekservice Van Zandwijk te Gellicum, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengbied 1984" om het vergroten van een bedrijfspand op het perceel Provincialeweg West 3 te Gellicum, mogelijk te maken.
* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn,
* Datum publicatie : 10 mei 2002.
Collecte
In de periode van 12 tot en met 18 mei 2002 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van het Nationaal Fonds Kinderhulp.
Commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente De commissie voor bezwaarschriften voor de gemeente Geldermalsen maakt bekend, dat in haar openbare vergadering van dinsdag 21 mei 2002 het volgende bezwaarschrift zal worden behandeld:

20.30 uur bezwaarschrift d.d. 10 april 2002, van M.C. van Meppelen Scheppink - Moree Gelderblom advocaten, namens mevrouw R. Bos en mevrouw M. Boxhoorn, gericht tegen de besluiten van het college van burgemeester en wethouder d.d. 27 maart 2002, respectievelijk d.d. 4 april 2002, inhoudende een weigering om een standplaatsvergunning voor de verkoop van vis op het Marktplein (zaterdag) te Geldermalsen, respectievelijk inhoudende een weigering om een standplaatsvergunning voor de verkoop van vis op de Kostverlorenkade (woensdag) te Geldermalsen, aan mevrouw M. Boxhoorn te verlenen.

In een eerdere publicatie werd aangegeven dat dit bezwaarschrift op 14 mei a.s. zou worden behandeld. In verband met gewijzigde omstandigheden kan de behandeling op 14 mei 2002 niet doorgaan.

De op dit bezwaarschrift betrekking hebbende stukken liggen voor elke belanghebbende vanaf heden ter inzage bij de vakbalie "Bouwen en Wonen" tijdens de openstellingstijden van de gemeente Geldermalsen.

mr W.J. Wierda, voorzitter


1. H.J. Keij, Deilsegraaf 1 te Enspijk, vergroten woning (10 mei
2. M. van Doesburg, Prinses Beatrixweg 20 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (10 mei 2002);

3. B.A. Huigens, Prinses Beatrixweg 22 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (10 mei 2002);

4. Mts. Beelen- de Bruin, Ridderslag 22 te Beesd, oprichten schapenstal/werktuigenberging, vergroten lighennenstal en vergroten eierlokaal (10 mei 2002);

5. J.C. van Kessel Geldermalsen Beheer BV, Poppenbouwing 26 te Geldermalsen, oprichten bedrijfsverzamelgebouw (10 mei 2002);
* Datum publicatie: 10 mei 2002.

1. M.M.J.G. Doré en M.P.R.M. Panis, Emmalaan 16 te Geldermalsen, plaatsen dakkapel (1 mei 2002);

2. A. van Wees, Wilhelminastraat 63 te Beesd, geheel vernieuwen schuur (2 mei 2002);

3. A. Viets, 25 Junistraat 14 te Tricht, oprichten dakkapel (2 mei 2002);

4. A.H. Rath, Achtersteweg 41 te Meteren, plaatsen tuinhuis (26 april 2002);

5. D.G.E. Thijsen, Zevenkastelenlaan 24 te Deil, vergroten woning (26
6. W.A. Wijnman, Burg. Hondelinkstraat 28 te Beesd, oprichten tuinhuisje (1 mei 2002);

7. Voskuilen BV, Lingedijk 6a te Gellicum, gedeeltelijk vernieuwen/vergroten stallingsruimte (1 mei 2002);
8. T.H.A. Teeuwen, Stationsweg 19 te Geldermalsen, oprichten kantoorruimte (2 mei 2002);

9. H.N.J. Versteegh, Koppelsedijk 18 te Geldermalsen, oprichten praktijkruimte (2 mei 2002);

10. M.A.M. Kruithof, hoek Prins Bernhardlaan/Herman Kuijkstraat te Geldermalsen, oprichten apotheek (25 april 2002);
11. G.J.M. van der Zande, Diefdijk 82 te Acquoy, verplaatsen en vernieuwen kas/berging (3 mei 2002);

12. Handelsonderneming Mens, Herman Kuijkstraat 66-68 en Geldersestraat 19 te Geldermalsen, veranderen winkelruimte (1 mei 2002);

13. Politie Gelderland Zuid, van Dam van Isseltweg 10 te Geldermalsen, maken dakopbouw in verband met aanleg w-installaties politiebureau (3 mei 2002);

14. SKOR, Jeugdlaan 1 te Beesd, vergroten schoolgebouw (2 mei 2002);
15. Jurgens/Troost, Achterweg 23 te Rumpt, vergroten woning (2 mei 2002);

16. Stichting Rijdende School, Rijnstraat 74 te Geldermalsen, vergroten kantoorruimte (25 april 2002);

17. Mevr. Broeckhuijsen, Bulckesteijnstraat 1 te Deil, plaatsen dakkapel (6 mei 2002);

18. M.H. van Bruggen, Gerestein 13 te Deil, plaatsen tuinhuis (6 mei 2002);

19. D.R.J. van Soelen, Deilsedijk 34 te Deil, oprichten duivenhok (6 mei 2002);

* Datum publicatie: 10 mei 2002

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook