Gemeente Geldermalsen


* Collecte

* Blankertseweg vanaf 3 juni tijdelijk afgesloten
* Burgerlijke stand

* Bekendmaking Wet Milieubeheer

* Wijziging route buurtbus Tricht-Buurmalsen-Est (lijn 162)
* Personeelsadvertentie

* Wet Milieubeheer - meldingen

* Vergunningen

* De sirene heeft u iets te vertellen

* Wie wil bouwen

* Beleidsprogramma op internet

* Bestemmingsplan Meteren 2000, wijziging Bredestraat 16. Collecte
Voor de periode van 2 tot en met 8 juni 2002 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds/De Macht van het Kleine.
Blankertseweg vanaf 3 juni tijdelijk afgesloten Voor de voortgang van de aanleg van de Betuweroute en de Randweg, is het noodzakelijk de Blankertseweg tijdelijk af te sluiten. De afsluiting vindt plaats vanaf maandag 3 juni tot en met eind juli voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers worden extra voorzieningen getroffen zodat zij wel doorgang kunnen hebben. De afsluiting is nodig om een kleine bypass oftewel omleiding te maken waarbij de Blankertseweg op het nieuwe deel van de Randweg over de A15 aansluit. Hiervoor is het nodig de Blankertseweg aan de kant van de Betuweroute op te hogen en een lus naar de Randweg te maken. Het verkeer wordt vanuit Neerijnen via de Molenstraat, Mark, Rijksstraatweg naar Geldermalsen geleid en andersom. Vrachtverkeer van bedrijven is verzocht gebruik te maken van de provinciale weg bij Wadenoijen. De routes worden duidelijk met borden aangegeven. Vanaf eind juli, begin augustus kan het verkeer van Geldermalsen naar Neerijnen en andersom weer gewoon doorgang hebben. De weggebruikers moeten wel rekening houden met een maximale snelheid van 30 kilometer per uur.
Vanaf die tijd kan ook de aanleg van de Randweg en de Betuweroute weer doorgaan, zodat het totale werk dus ook met de nieuwe aansluitingen op de A15 eind 2002 gereed is.
Met een nieuwsbrief is de omgeving geïnformeerd. Mocht u deze niet hebben, dan kunt u hem halen bij het gemeentehuis van Neerijnen en Geldermalsen of telefonisch aanvragen via bovenstaand telefoonnummer. Burgerlijke stand
Geboren:
25-4-2002: Dolores Deana Toornstra, Geldermalsen. 26-4-2002: Niels Dubbeldam, Meteren.
30-4-2002: Lieke Eijlander, Tricht.
3-5-2002: Sybren Paulus Tjamke Hof, Meteren.
5-5-2002: Jarno Lorenz Kardol, Geldermalsen.
Huwelijken:
26-4-2002: S.I. Bijbag en E.H. Blom
Overleden:
23 april 2002: Martina Elisabeth Maria, Geldermalsen, oud 45 jaar. Bekendmaking Wet Milieubeheer
Vanaf maandag 3 juni 2002 ligt ter inzage:
Ontwerpbeschikking:
Fa. J.E.Kroeze en Zonen te Beesd vraagt een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een boomkwekerij met een onderhoudswerkplaats gelegen aan de Parkweg 33 te Beesd. Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.
Bedenkingen: tot en met 1 juli 2002 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders.
Toelichting het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of overeen ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Inzage stukken
Alle toelichtende stukken liggen tijdens opstellingen in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage. Inlichtingen:
Vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686.
Geldermalsen, 27 mei 2002.
Wijziging route buurtbus Tricht-Buurmalsen-Est (lijn 162) In de periode van 3 juni tot eind juli is de Blankertseweg afgesloten. De buurtbus rijdt dan via de Mark naar Est. In Est rijdt de bus door de Dorpsstraat en de Wethouder van Akenstraat en volgt daarna de gewone route.
Personeelsadvertentie
Als gevolg van groei van het leerlingenaantal en de maatregel klassenverkleining ontstaan er met ingang van het schooljaar 2002/2003 vacatures van
KLASSENASSISTENTEN
bij de openbare basisscholen
De Springplank te Rumpt en De Bloeiende Betuwe te Rhenoy De Springplank
Het betreft een vacature voor 4 of 5 ochtenden per week (werktijdfactor +/- 50 %)
De Springplank is een prettige en kindgerichte school met een gezellig en betrokken team.
Er wordt gewerkt met 3 combinatiegroepen. Het aantal leerlingen zal aan het begin van het schooljaar ongeveer 65 leerlingen bedragen. Door groei van het aantal kleuters zal dit aantal in de loop van het schooljaar stijgen tot ongeveer 75 kinderen.
De klassenassistent assisteert de groepsleerkracht in de werkzaamheden; de eerste periode in groep 3-4-5 en daarna in groep
1-2.
De Bloeiende Betuwe
Het betreft een vacature voor minimaal 3 ochtenden per week (werktijdfactor +/- 40 %)
De Bloeiende Betuwe zal het nieuwe schooljaar beginnen met ongeveer 80 leerlingen verdeel over 4 combinatiegroepen. Het is een klein, gezellig team. In de loop van het schooljaar zal de onderbouwgroep 1 /
2 toenemen tot ruim boven de 30 leerlingen. De klassenassistent assisteert de groepsleerkracht van de onderbouw in de werkzaamheden.
Verwacht wordt:

* enthousiasme en een flexibele werkhouding t.o.v. kinderen;
* kunnen werken in teamverband

* brede inzetbaarheid

* interesse in het aanvankelijk lezen

* diploma MBO-SWP, of vergelijkbare opleiding
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden?
Voor algemene inlichtingen kunt U contact opnemen met de afdeling Welzijn/Onderwijs van de gemeente Geldermalsen. Contactpersoon de heer J.G. van Brakel, tel. 0345 586727.

Voor onderwijsinhoudelijke of schoolspecifieke vragen kan contact opgenomen worden met:

mevrouw Maaike Heevel, directeur obs De Springplank 0345 682110 de heer Johan Pierik, directeur obs De Bloeiende Betuwe, tel. 0345 681872

Schriftelijke reacties kunnen binnen 10 dagen gericht worden aan de Gemeente Geldermalsen, afd. Welzijn/Onderwijs, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.
Op de enveloppe s.v.p. vermelden: "sollicitatie onderwijs". Wet Milieubeheer - meldingen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen heeft de volgende meldingen ontvangen: Besluit Detailhandel en ambachtsbedrijven
Mariska Timmer, Marktplein 3 te Geldermalsen
Besluit Voorzieningen en installaties
M.F. Verstegen, Nieuwe Steeg 1 te Rhenoy
Besluit akkerbouwbedrijven
J.F. de Bruin, Voetakkerweg 3 te Meteren
Besluit Bouw- en houtbedrijven
Enrico Meubelfabricage, Beemdstraat 4 te Deil
Besluit Opslag en transport
P.J. Mol en A.C. Mol, Rijnstraat 45 te Geldermalsen Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686
Geldermalsen, 30 mei 2002
Vergunningen
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders maken, ieder voor zover het zijn/haar bevoegdheid betreft, bekend dat er vergunning is verleend aan:

* Dhr. M. Wijnvoord te Enspijk voor het venten met aardappelen, groenten en fruit van maandag tot en met zaterdag in de dorpen Aquoy, Beesd, Deil, Enspijk Eldermalsen en Rumpt, gedurende het jaar 2002.

* Dhr. J. de Waal te Gellicum, namens Jonny Gellati, voor het venten met ijs in de gemeente Geldermalsen gedurende de maanden maart tot en met september 2002 voor alle dagen van de week.
* Fanfarekorps "De Volharding" voor het houden van een spelletjesmiddag, barbecue en feestavond in het kader van het 100-jarig jubileum op zaterdag 1 juni 2002 op het perceel Hooiweg 16 te Deil (fam. Van Doorn);

* Oranje Comité Rumpt voor het houden van diverse activiteiten van woensdag 19 juni tot en met zaterdag 22 juni 2002 in en nabij de feesttent aan de Achterwerg te Rumpt. Op vrijdag- en zaterdagavond zal er tot 01.00 uur muziek ten gehore woren gebracht;
* Stichting Country Society Tricht voor het houden van diverse activiteiten op donderdag 5 september tot en met zaterdag 7 september 2002 in de feesttent op het parkeerterrein van V.V. Tricht aan de Middelweg te Tricht. Op vrijdag- en zaterdagavond zal er tot 01.00 uur levende muziek ten gehore worden gebracht.

Indien u zich met de bovengenoemde beslissingen niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

De sirene heeft u iets te vertellen

De sirene gaat: een waarschuwing. Er is iets aan de hand! Wat? Het kan van alles zijn. Gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij een brand, een zwaar ongeval. In elk geval heeft die sirene u iets te vertellen. Ga daarom naar binnen en zet radio of tv op de regionale zender en wacht verdere instructies af.

En als de sirene niet gaat?

De sirene is een hulpmiddel om mensen te waarschuwen voor een ramp. Maar soms gaan rampen zo snel dat de sirene te laat komt. Als er een vliegtuig neerstort. Of als zich een grote explosie voordoet. Dan is het kwaad al geschied en heeft een sirene weinig zin meer. Tenzij.. Tenzij u gewaarschuwd moet worden voor de gevolgen van zo'n ramp. Giftige stoffen die dreigen vrij te komen. Of nog meer explosiegevaar. Uw regionale radio- of tv-zender vertelt u wat er precies aan de hand is. En welke maatregelen u verder moet nemen.

Bij u in de buurt

Er staan zo'n 3800 sirenes door heel Nederland. Ze worden allemaal bediend door de lokale overheid. Dat wil zeggen: de sirene bij u in de buurt gaat alleen als u ergens voor gewaarschuwd moet worden. Gebeurt er bijvoorbeeld een ramp in Zeeland, dan zal de sirene bij u in de buurt hoogstwaarschijnlijk zwijgen.

Zoals gezegd, de sirene is een hulpmiddel om u te waarschuwen. Maar niet het enige. Het kan ook zijn dat er een radiowagen door de straat komt. Of de politie bij u aan de deur. Belangrijk is in elk geval dat u de instructies van de lokale of nationale autoriteiten opvolgt. Belangrijk voor uw eigen veiligheid.

Jaarlijkse test

Elk jaar, op de eerste woensdag van juni, worden de sirenes in Nederland getest. Dit jaar gebeurt dat op 5 juni, 's middags om 12.00 uur. Die test is nodig om na te gaan of de apparatuur nog allemaal goed werkt. De gemeente, de eigenaar van de sirene, zou dat ook op een ander willekeurig tijdstip kunnen doen. Alleen: dan zou u ervan kunnen schrikken. U zou dan kunnen denken dat er iets ernstigs aan de hand is.

Folder

De test van de sirenes op 5 juni herinnert u er ook aan dat u moet weten wat u moet doen als de sirene gaat. U leest dat in de folder `Weet wat je moet doen als de sirene gaat'. U kunt deze folder ophalen bij de gemeente, postkantoor of bibliotheek, of bestellen bij Postbus 51.
Wie wil bouwen
Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. K. van Mook, Kerkstraat 49 te Geldermalsen, plaatsen luifel (21 mei 2002);

2. Y.E. Netto en P. Mentink, Voetakkerweg 6A te Meteren, plaatsen tuinhuis (17 mei 2002);

3. Y.E. Netto en P. Mentink, Voetakkerweg 6A te Meteren, plaatsen dakkapel (17 mei 2002);

4. Nuvema uitvaartverzorging bv, Groen van Prinstererstraat 1 te Geldermalsen, vergroten aula (21 mei 2002);
5. Kwekerij Acanthus, Marienwaerd-Els 2 te Beesd, vernieuwen kas (21 mei 2002);

6. L. van Soelen, Steenspil 5 te Geldermalsen, plaatsen tuinhuis (22 mei 2002);

7. Fam. Bennekom, Breezij 29 te Rhenoy, oprichten bedrijfswoning (22 mei 2002);

8. A.J. Steenis, Wilgenlaan 5 te Meteren, plaatsen dakkapel (23 mei 2002);

9. Ned. Herv. Kerk Geldermalsen, Klepel 4 te Geldermalsen, plaatsen dakkapel (24 mei 2002);

10. Fam. J.H.M.A. Akkerman, Dr. A. Kuyperweg 15 te Beesd, vergroten woning (24 mei 2002);

11. R.A.A. Grisel, W.J. van der Hooftstraat 37 te Meteren, plaatsen tuinhuis (24 mei 2002);

12. Kerkenraad v/d Gereformeerde Gemeente te Tricht-Geldermalsen, Laan van Leeuwenstein te Geldermalsen, oprichten onderwijshuisvesting (24 mei 2002);

13. B.M.C. van Hoek, Rijksstraatweg 78 te Buurmalsen, vergroten woning (24 mei 2002);

14. Hr. Id. Holding BV, Havendijk 22 te Beesd, oprichten berging/overkapping (27 mei 2002);

15. G. de Kock-van Noord, J. van Zeestraat 26 te Meteren, plaatsen tuinhuis (27 mei 2002);

16. H.B. Gopie, Sterappel 33 te Geldermalsen, plaatsen tuinhuis (27 mei 2002);

17. A.B.E.M. Jongerius en K.E. Vreeman, Rijksstraatweg 67 te Buurmalsen, oprichten berging (27 mei 2002);
18. R. Wellner, H. Kuykstraat 41 te Geldermalsen, vergroten/veranderen winkelruimte (27 mei 2002);

19. Bouwcombinatie Van Anrhem Rowebo V.O.F., D.J. van Wijkstraat 14A te Geldermalsen, vernieuwen woning (27 mei 2002).

Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.
Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686. Datum publicatie: 30 mei 2002.
Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. G.G. Stouten, S. Abrahamsestraat 40 te Meteren, plaatsen tuinhuis (30 mei 2002);

2. J.H. Hol, Lingedijk 66 te Geldermalsen, vergroten woning (30 mei 2002);

3. H.W.A. de Kock, Wilhelminastraat 7B te Meteren, plaatsen tuinhuis (30 mei 2002);

4. M.J.C.M. Maas, Windvaan 6 te Geldermalsen, plaatsen tuinhuis (30 mei 2002);

5. A.D. van Buren, Pr. Beatrixweg 5 te Geldermalsen, vergroten woning (30 mei 2002);

6. M.R. Hanoman, Rijksstraatweg 65 te Meteren, oprichten garage/berging (30 mei 2002);

7. D.M.C. Dijkgraaf, Achterweg 2 te Rumpt, oprichten schuur (30 mei 2002);

8. C. Oostrom's Produktiebedrijven BV, Burg. R. van de Venlaan 3 te Geldermalsen, oprichten fruitfabriek (30 mei 2002);
9. G. Hakkert, Voetakkerweg 12 te Meteren, vergroten woning (30 mei 2002);

10. Hydrauliekservice Van Zandwijk, Provincialeweg West 3 te Gellicum, oprichten bedrijfspand (30 mei 2002);

11. M.B.J.J. de Ruiter, Prinses Julianaweg 25 te Geldermalsen, oprichten schuur (30 mei 2002);

12. D. de Weerd, Rijksstraatweg 18 te Buurmalsen, oprichten garage (30 mei 2002);

13. H. van Zuydam, Burg. von Geusauweg 10 te Geldermalsen, vergroten woning (30 mei 2002);

14. R. Klinkert, Dorpsstraat 8 te Enspijk, oprichten kapschuur/berging (30 mei 2002);

15. F.L.A. Meijer, Molendijk 5 te Rumpt, oprichten tuinhuisje (30 mei 2002);

16. Van Wees, Wilhelminastraat 63 te Beesd, vernieuwen schuur (30 mei 2002);

17. W.A. Wijnman, Burg, J.W. Hondelinkstraat 28 te Beesd, oprichten tuinhuisje (30 mei 2002);

18. M.H. van Bruggen, Gerestein 13 te Deil, oprichten tuinhuisje (30
19. G. van Kessel, Koningsspil 6 te Geldermalsen, vergroten woning (30
20. Stichting Kinderopvang West-Betuwe, Waalstraat 23 te Beesd, gewijzigde situering tijdelijke unit (30 mei 2002);
21. J. Gijsen, Zoete Kroon 21 te Geldermalsen, vergroten garage.berging (30 mei 2002);

22. J.C. Groen, van Utenhoveweg 54 te Geldermalsen, vergroten woning (30 mei 2002);

Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager. Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn. Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 30 mei 2002.
Wie mag slopen

1. Middengebied Geldermalsen BV, Rijksstraatweg 35 te Geldermalsen, slopen woning (30 mei 2002);

2. Ameron BV, J.F. Kennedylaan 7 te Geldermalsen, slopen asbest golfplaten dak (30 mei 2002);
Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie.

Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 30 mei 2002.

Beleidsprogramma op internet

Zodra na een eerste onderhandelingsronde duidelijk was, dat de partijen PvdA, VVD, SGP en D66 het nieuwe college van burgemeester en wethouders zouden gaan vormen zijn er intensieve gesprekken gevoerd over de samenstelling van een beleidsprogramma wat voor de periode 2002-2006 als leidraad zou moeten gaan dienen. Daarbij is niet, zoals veelal gebruikelijk, de indeling van de gemeentebegroting als leidraad genomen, maar expliciet gekeken naar de inhoud van de verkiezingsprogramma's van genoemde vier partijen.

Geprobeerd is de gemaakte afspraken te concretiseren in helder geformuleerde doelstellingen en daaraan ook een duidelijk tijdpad te koppelen. Voor verschillende partijen zijn aan dit resultaatgericht beleidsprogramma duidelijke voordelen verbonden:


· . de burger: hij/zij weet wat de komende jaren al dan niet van het gemeentebestuur mag worden verwacht en het stelt hem/haar ook beter in staat daar actief op in te spelen;

· . het college en de ambtelijke organisatie: er kan veel bedrijfsmatiger worden gewerkt, doelstellingen zijn helder en de `waan van de dag' zal processen minder verstoren;
· . de gemeenteraad: een helder beleidsprogramma vergemakkelijkt het uitoefenen van de controlerende bevoegdheid. De lezer zal snel merken, dat het een erg ambitieus programma is. Het gaat niet alleen om nieuwe zaken, sommige reeds lopende projecten zijn nadrukkelijker van een tijdsdoelstelling voorzien. Aan de hand van de gevraagde plannen van aanpak, procesvoorstellen en ambtelijke rapportages zullen college en raad knopen moeten doorhakken. Die besluitvorming zal veelal worden gekoppeld aan de behandeling van de voorjaarsnota, begroting en najaarsnota. De uitvoering van de genomen besluiten moet vervolgens zo snel mogelijk worden opgepakt, hetgeen in de meeste gevallen in de jaren 2004 en 2005 zal zijn.

U kunt het beleidsprogramma opvragen bij de werkeenheid Communicatie (tel. 0345-586609) of downloaden van de gemeentelijke website op internet: www.geldermalsen.nl. U vindt het programma onder het kopje van de gemeentelijke organisatie bij de informatie over het gemeentebestuur.

Bestemmingsplan Meteren 2000, wijziging Bredestraat 16.

Bekendmaking: artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening / afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht / bestemmingsplan "Meteren 2000".

Ter inzage: ontwerp-wijzigingsplan met bijbehorende stukken.

Inzagetermijn: 4 weken, met ingang van 3 juni 2002.

Toelichting: het wijzigingsplan voorziet in het oprichten van een woning na sanering van het agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie H, nummer 1579, plaatselijk bekend Bredestraat 16 te Meteren.

Zienswijzen: door belanghebbenden, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders.
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoonnummer 0345-586686. Datum publicatie: 30 mei 2002.

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook