Gemeente Geldermalsen


* Uitslag verkiezingen Tweede Kamer in gemeente Geldermalsen
* Parkeerlocatie voor kampeerauto's

* Raads- en commissievergadering voor het zomerreces
* Renovatiewerkzaamheden Kerkenakkerweg Rumpt
* Informatie Betuweroute

* Vrijstelling bestemmingsplan "Achterweg 1988" (Willemstraat 18)
* Vrijstelling bestemmingsplan "'Geldermalsen Kom 1977" (Zaaiwaardweg 8)

* Vrijstelling bestemmingsplan "Tricht 2000" (Nieuwsteeg 7)
* Vrijstelling bestemmingsplan "Tricht 2000" (De twee morgen 6)
* Wet Milieubeheer

* Kapvergunningen

* Vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening
* Wie mag bouwen

* Wie wil bouwen

* Commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen

* Vindt u uw gemeente verkeersveilig? Geef uw mening
Uitslag verkiezingen Tweede Kamer in gemeente Geldermalsen

wpe1.jpg (15452 bytes)
VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 15 MEI 2002

Opkomstpercentage: 85,01

1.


Acquoy

2.


Beesd

Linge-

hof

3.

Beesd

Tref-

punt

4.

Beesd

Jeugd

Geb.

5.

Buur-

malsen

6.

Deil

Duif

huis

7.

Deil

Kerke-

stein

8.

Enspijk

9.

G'mls

Gem.

huis

10.

G'mls

De

Wieken

11.

G'mls

Trouwe

Duif

12.

G'mls

NH kerk

Oost

13.

G'mls

Morgen-

ster

1. Partij van de Arbeid (PvdA)


26

79

64

68

85

109

87


---

81

102

103

127

134
2. VVD


62

135

101

152

96

162

127

74

162

122

143

118

136
3. Christen Democratisch Appèl (CDA)

134

315

240

352

221

189

194

94

231

188

160

155

177
4. Democraten 66 (D66)


---

21


14
36

28

25

29

20

45

21

24

41

26 5. Groen Links (combinatie met 6)

13

24

17


---

35

24

37

18

49

25

29

40

43 6. SP (Socialistische Partij) (combinatie met 5)


---

24

19

19

26

31

30


15
35


---

18

31

35 7. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (combinatie met 12)

30

13


16

---

47

60

21

24

107

103

85

148


---
8. Verenigde Senioren Partij


-

1


-

-

---


1


-

-

2


1


2


1


- 10. Partij van de Toekomst (PvdT)


-

-

-

1


-

-

1


-

1


-

-

-

-
11. Vrije Indische Partij & Ouderenunie-

-

-

-

-

1


2


-

-

-

-

-

- 12. ChristenUnie (combinatie met 7)


---


-

1


11


18


5


5


7


22


7


6


17


15
13. Duurzaam Nederland-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
14. Leefbaar Nederland3


---

12

20


---

15


---


3

---


1


6


11


15
15. Lijst Pim Fortuyn92


145


162


226


118


131


102


84


109


101


146


152


100

TOTAAL GELDIG


410


768


646


911


683


753


644


383


852


682


722


841


769 ONGELDIG


-

-

1


-

1


-

1


1


-

1


1


-

- TOTAAL UITGEBRACHT


410


768


647


911


684


753


645


384


852


683


723


841


769

VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER


15 MEI 2002
Opkomstpercentage 85,01

14.


G'mls

Rode

Kruis-

gebouw

15.


G'mls

Geb.
Ger.
Kerk

16.


G'mls

SWO

17.


Gelli-

cum

18.


Meteren

School

19.


Meteren
Dorps-
huis

20.


Rhenoy

21.


Rumpt

22.


Tricht

De

Belder

23.


Tricht

Op 't

Hof

24.


G'mls

Wbv
Totaal Percen

tage

1. Partij van de Arbeid (PvdA)48


145


128


24


140


79


62


80


73


91


154


2133


13,52
2. VVD35


97


113


36


201


83


74


102


95


115


49


2590


16,42
3. Christen Democratisch Appèl (CDA)119


256


207


61


238


143


136


171


184


211


85


4461


28,29
4. Democraten 66 (D66)9


16


30


7


44


9


18


20


13


45


13


576


3,65
5. Groen Links (combinatie met 6)12


27


37


10


35


12


16


27


35


37


30


654


4,15
6. SP (Socialistische Partij) (combinatie met 5)


19


35


41


14


34


18


21


19


19


30


24


590


3,74
7. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (combinatie met 12)


34


87


64


1


75


71


8


23


53


63


36


1261


8,00
8. Verenigde Senioren Partij-

-

1


-

1


2


2


-

-

3


3


23

0,15
10. Partij van de Toekomst (PvdT)2


-

-

-

1


-

-

-

-

3


-

9

0,06
11. Vrije Indische Partij & Ouderenunie-

-

-

-

-

-

-

-

1


-

-

4

0,03
12. ChristenUnie (combinatie met 7)4


17


7


3


14


17


8


7


7


23


4


231


1,46
13. Duurzaam Nederland-

-

-

-

-

1


-

-

-

-

-

1

0,01
14. Leefbaar Nederland5


11


9


2


23


9


5


12


9


20


14


239


1,52
15. Lijst Pim Fortuyn60


87


129


56


189


87


122


143


129


133


196


2999


19,02

TOTAAL GELDIG


347


778


766


214


995


531


472


604


618


774


608


15771

BLANCO


1


2


1


-

1


-

-

1


-

-

1


12

TOTAAL UITGEBRACHT


347


780


767


214
996
531
472
605
618
774
609
15783 Overleden:


7-4-2002: Jan Cornelis van Leeuwen, oud 69 jaar, Meteren

Parkeerlocatie voor kampeerauto's

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op het parkeerterrein aan de Kostverlorenkade te Geldermalsen een speciale ruimte aan te wijzen voor het tijdelijk plaatsen van kampeerauto's. Het gaat hier om een verhoogd stukje terrein van zo'n 20 m2 aan de rechterzijde van de parkeerplaats achter de daar al aanwezige parkeervoorziening voor bussen. De 'kampeerautoplaats' wordt met een speciaal bord aangegeven.

Raads- en commissievergadering voor het zomerreces
* Gemeenteraad: mei geen vergadering, 18 juni en 16 juli.
* Commissie Grondgebied: 27 mei en 24 juni.
* Commissie Samenleving: 28 mei en 25 juni.
* Commissie Middelen: 29 mei en 26 juni.

* Commissie Algemene Bestuurlijke en Juridische Zaken: 30 mei en 27 juni.

Renovatiewerkzaamheden Kerkenakkerweg Rumpt

De Kerkenakkerweg in Rumpt (verbinding tussen Provincialeweg en Polderdijk) krijgt een nieuwe asfaltlaag. De renovatiewerkzaamheden starten op dindsdag 21 mei a.s. en zullen ongeveer een week gaan duren. In verband met de bereikbaarheid van de firma Frutera wordt het werk uitgevoerd in de avond en nacht, vanaf 20.00 uur tot 06.00 uur.

Uitvoering: wegenbouwbedrijf Gebr. Van Kessel uit Buren, uitvoerder dhr. J. Huygen, tel. 06-53706399. Gemeentelijk opzichter: dhr. W. van de Werken, tel. 06-20612802

Informatie Betuweroute

Op deze pagina informeert de Projectorganisatie Betuweroute de omwonenden over de aanleg van de Betuweroute in en rondom de gemeente Geldermalsen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectvoorlichter, Marleen Weijters, te bereiken op telefoonnummer 0345-68 62 32.

Start bouw viaducten bij knooppunt Deil

De Betuweroute wordt aan de noordkant van de A15 aangelegd. Hierbij kruist hij onder andere het knooppunt Deil. De goederenspoorlijn gaat over de aansluiting van de A2 op de A15 richting Rotterdam, over de A2 zelf en vervolgens over de aansluiting van de A15 op de A2 richting Amsterdam. Hiervoor worden vanaf begin mei een drietal viaducten gebouwd. De eerste werkzaamheden bestaan uit heiwerkzaamheden, waarna de verdere bouw van de steunpalen (pijlers en landhoofden) van de viaducten kan plaatsvinden. Al met al duren de werkzaamheden tot en met het derde kwartaal van 2003.

De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk van maandag tot en met vrijdag, van 07.00 uur tot maximaal 19.00 uur plaats. De heiwerkzaamheden voor de steunpalen worden in verband met de veiligheid en doorstroming van het verkeer op de snelwegen 's nachts uitgevoerd. Dit geldt ook voor het plaatsen van de dekdelen. Voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden wordt het verkeer op de A2 en de verbindingswegen van tijd tot tijd over verschoven en versmalde rijstroken geleid waarbij zij rekening moeten houden met snelheidsbeperkingen.

Vrijstelling bestemmingsplan "Achterweg 1988" (Willemstraat 18)
* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van de heer en mevrouw Van Ekeren vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Achterweg 1988", teneinde het vergroten van een woning aan de Willemstraat 18 te Geldermalsen mogelijk te maken.
* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel.
0345-586686.

* Datum publicatie : 16 mei 2002

Vrijstelling bestemmingsplan "'Geldermalsen Kom 1977" (Zaaiwaardweg 8)
* Ter inzage : verzoek om vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 WRO met bijbehorende stukken.

* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van mevrouw S. Albrecht-Kroeze vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Geldermalsen Kom 1977", teneinde het vestigen van een bedrijfje in geboortekaartje e.d bekend onder de naam "Les Ballons" mogelijk te maken.

* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 16 mei 2001

Vrijstelling bestemmingsplan "Tricht 2000" (Nieuwsteeg 7)
* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van J. de Greef vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Tricht 2000", teneinde het oprichten van een carport aan de Nieuwsteeg 7 te Tricht mogelijk te maken.

* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 16 mei 2002
Vrijstelling bestemmingsplan "Tricht 2000" (De twee morgen 6)
* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.
voornemen om op verzoek van J.W. van Doorn vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Tricht
2000", teneinde het vergroten van een woning aan de Twee Morgen 6 te Tricht mogelijk te maken.

* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn,
* Datum publicatie : 16 mei 2002

Wet Milieubeheer

Vanaf vrijdag 17 mei 2002 ligt ter inzage:

Verleende vergunning:

* Aan W.M. Piek te Rumpt, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor fruitteelt en de opslag van fusten, gelegen aan Achterweg 25 te Rumpt.

Beroep : tot en met 28 juni 2002 uitsluitend voor - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Toelichting : na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inzage stukken

Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

Inlichtingen

Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
Geldermalsen, 7 mei 2002 Burgemeester en wethouders van Geldermalsen. Collecte
In de periode van 19 tot en met 25 mei 2002 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van het Nederlands Astma Fonds.

Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. K.E. Jansen-Terstall, Luchtenburgstraat 20 Deil, voor het kappen van 1 walnoot, 1 atlasceder, 1 esdoorn, 1 Noorse esdoorn, 1 parapluboom (16 mei 2002);

2. Gemeente Geldermalsen, H.J. Lievense van Herwaardenstraat 2a Meteren, voor het kappen van 1 kersenboom (16 mei 2002);


* Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus
30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
* Datum publicatie: 16 mei 2002

Vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening De burgemeester en burgemeester en wethouders maken bekend dat er vergunning is verleend aan:

1. Schutsehoek Geldermalsen voor het houden van een verkoopmarkt van o.a. handwerkartikelen, cadeau-artikelen, fruit etc. op zaterdag
25 mei a.s. van 10.00 tot 15.30 uur in "Ons Huis" aan de Herman Kuijkstraat te Geldermalsen.

2. Actiecomité N.H.kerk voor het houden van een braderie (van
16.00-20.00 uur) en loterij op 25 mei 2002 op het terrein van de N.H.kerk aan de Middenstraat te Rumpt.

Indien u zich met deze beslissing(en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of burgemeester en wethouders (afhankelijk wiens bevoegdheid het betreft), postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.
1. Th. Verheijen, Schoresteijnstraat 12 te Deil, vergroten woning (16 mei 2002);

2. P. Heijnen, Pr. Constantijnstraat 21 te Beesd, vergroten woning (16 mei 2002);

3. Stimio Communicatieprojecten BV, Den Bommel 2 te Meteren, veranderen/vergroten bedrijfsruimte (16 mei 2002);
4. L.C. v.d. Lagemaat, Rijksstraatweg 74 te Meteren, plaatsen tuinhuis (16 mei 2002);

5. A. Schook, Middenlandlaan 2 te Buurmalsen, plaatsen tuinhuis (16 mei 2002);

6. S.T.M. Meegdes, Wilhelminastraat 65 te Beesd, vergroten/veranderen woning (16 mei 2002);

7. Gemeente Geldermalsen, J.H. Lievense- van Herwaardenstraat 2 te Meteren, oprichten klaslokalen (16 mei 2002);
8. A.C. de Haar, Tiendweg 6 te Rhenoy, vergroten woning (16 mei
9. Fa. J.E. Kroeze en Zn., Havendijk 27 te Beesd, veranderen opslagruimte naar kantoor (16 mei 2002);

* Datum publicatie: 16 mei 2002.

1. R. Jorritsma, Laan 1940-1945 nr. 10 te Meteren, vergroten woning en berging (8 mei 2002);

2. G.J. Schreuder, Lingedijk 46 te Geldermalsen, plaatsen tuinhuisje (8 mei 2002);

3. A. Liefhebber, Wolfswaard 34 te Beesd, plaatsen dakkapel (7 mei
4. R.K. Mariaparochie, Rhenoyseweg 3 te Rhenoy, oprichten urnwand (8
5. H. Klein, Haaftenseweg 8 te Rumpt, vergroten woning (13 mei 2002);
6. A.J. Wilmerink/F. Schroot, Achterstraat 18 te Beesd, vergroten woning (13 mei 2002);

7. J.B. Kielestein, Wethouder Klerkstraat 3 te Beesd, oprichten tuinhuisje (13 mei 2002);

8. Coöperatieve Rabobank "De Lingestreek", Laan van Leeuwenstein (ong.) te Geldermalsen, oprichten kantoorruimte met parkeerkelder (13 mei 2002);

* Datum publicatie: 16 mei 2002.

Commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen

De commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen maakt bekend, dat in haar openbare vergadering van donderdag 30 mei 2002 de volgende bezwaarschriften zullen worden behandeld:

* 20.05 uur bezwaarschrift d.d. 3 april 2002, van de heer A. de Jong, gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 maart 2002, om de heer A. van Weverwijk een kapvergunning te verlenen voor de ceder op het perceel Prins van Oranjestraat 11 te Geldermalsen.

* 20.30 uur gevoegde behandeling van de bezwaarschriften d.d. 15 april 2002, van respectievelijk de heer J.W. Hubbers, de heer R. van Leeuwen, de heer R. Otten, de heer R. Rietveld en de heer A. Vis, gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2002 om de heer Th.J.J. Kramer een bouwvergunning te verlenen voor het perceel Vuurdoornstraat 14 te Geldermalsen.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen voor elke belanghebbende vanaf vrijdag 17 mei 2002 ter inzage bij de vakbalie "Bouwen en Wonen" tijdens de openstellingstijden van de gemeente Geldermalsen.

Mr W.J. Wierda, Voorzitter

Vindt u uw gemeente verkeersveilig? Geef uw mening

In april 1996 is het verkeersveiligheidsplan voor de gemeente opgesteld. Dit plan wordt nu na zes jaar geactualiseerd. In de tussentijd zijn namelijk veel dingen veranderd, waaronder nieuwe infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn nieuwe en andere verkeersknelpunten op het wegennet en bovendien moet er meer aandacht komen voor het fietsverkeer.

Verkeersveiligheidsplan

Met behulp van een verkeersveiligheidsplan wil de gemeente op korte termijn de ergste knelpunten op verkeersgebied in beeld brengen. Daarnaast wil de gemeente door middel van maatregelen vastleggen hoe in de toekomst de verkeerssituatie in en om Geldermalsen eruit dient te zien. In een verkeersveiligheidsplan wordt zowel de objectieve als de subjectieve verkeersonveiligheid bekeken. Bij de objectieve verkeersonveiligheid gaat het om daadwerkelijk plaatsgevonden ongevallen en bij de subjectieve onveiligheid gaat het om de situaties die mensen als onveilig ervaren: dus hoe veilig of onveilig mensen zich voelen in het verkeer.

Procedure

Het bedrijf Megaborn Traffic Development BV gevestigd in Waardenburg voert in opdracht van de gemeente Geldermalsen de opdracht uit om dit nieuwe verkeersveiligheidsplan te ontwikkelen. Om de subjectieve verkeersonveiligheid (onveiligheids gevoelens) te inventariseren zal deze in beeld worden gebracht d.m.v. het uitvoeren van verschillende enquêtes. De reacties naar aanleiding van het deze week in het Nieuwsblad Geldermalsen te verschijnen artikel en deze publicatie op internet zullen met veel aandacht verwerkt worden. Verder worden er bij de analyse naar de subjectieve verkeersonveiligheid, de brieven meegenomen die de afgelopen vier jaar ingestuurd zijn naar de gemeente door u of belangenorganisaties. Bovendien worden ook belangenorganisaties benaderd. En er worden de komende weken scholen benaderd waarbij de verkeersonveiligheid op de schoolroutes van leerlingen worden bekeken. Nog voor het einde van dit jaar zal het geactualiseerde verkeersveiligheidsplan van de gemeente Geldermalsen gerealiseerd zijn.

Uw mening

Om het verkeersveiligheidsplan zo compleet mogelijk te maken, is ùw mening van belang. Met uw mening kan de verkeersonveiligheid in de gemeente Geldermalsen worden aangepakt en door middel van doeltreffende maatregelen worden verbeterd. In dit kader vragen wij u vriendelijk om het vragenformulier in te vullen zoals u dat in de gemeentelijke voorlichtingskolom in het Nieuwsblad Geldermalsen deze week aantreft en dit formulier daarna zo spoedig mogelijk te retourneren middels een franco vrije envelop.

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook