Gemeente Houten


Gemeentenieuws van 10/08/99

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

- (G99183) Kruisboog 2, betreft het oprichten van een clubgebouw
- (H99257) Snoeksloot 13, betreft het plaatsen van een dakkapel
- (S99174) Lange Schaft 19, betreft het vergroten van een woning
- (C99209) Riddersborch 55, betreft het vergroten van een woning
- (D99186) Pr. Bernhardweg 55, betreft het oprichten van een garage met carport

- (S99233) Lupine-oord 26, betreft het vergroten en verbouwen woning
- (S99168) Lange Uitweg 40, betreft het oprichten van een garage/berging met carport

- (S99163) Binnentuin 20, betreft het vergroten van een woning
- (S99231) Bosmeer 25, betreft het oprichten van een woning
- (S99305) Vikingenpoort 47, betreft het vergroten van een woning
- (W99170) Kamillehof 22, betreft het oprichten van een bijgebouw
- (G99160) Het Kant 193, betreft het dicht maken van de loggia Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.67 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:
- (W99327) Dorscamp 20, betreft het vergroten van een woning
- (G99328) Bosmeer 16, betreft het plaatsen van een tuinhuisje
- (D99329) Prins Clausstraat 29, betreft het oprichten van een berging/dui- venhok

- (W99330) Schonauwenseweg 1, betreft het vergroten en veranderen van een woning

- (W99331) Oostrumsdijkje 1, betreft het vervangen van een berging
- (D99332) Tappersgilde 2, betreft het plaatsen van een dakkapel
- (X99333) Hagepreekland 33, betreft het oprichten van een tuinberging
- (D99334) Koopmanserf 16, betreft het veranderen van een woning Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
3.67 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage.
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

1. het oprichten van een sportschool met kantoor op het perceel Kruisboog 2 te Houten ten name van
Piazza Sports.

2. het vergroten van een woning op het perceel Geuzenland 36 te Houten ten name van F. Perdon.

3. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Gaffelveld 93 te Houten ten name van A.H. Dekker.

4. het vergroten van een woning op het perceel Haver-oord 29 te Houten ten name van N.J.M. Gruters.

5. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Riddersborch 26 te Houten ten name van J.G. de Heer.

6. het vernieuwen van een schuur op het perceel Waalseweg 48 te Tull en t Waal ten name van
W.R. van de Louw.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 en 2, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 3 tot en met 5, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 6, te verlenen met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 25 augustus
1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen liggen vanaf donderdag 12 augustus 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van
9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, 11 augustus 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Onderwerpen

Gemeentenieuws

Algemeen nieuws

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 5543 '
Lees ook