Gemeente Lisse

Mededelingen

_________________________________________________________________

BOUWEN EN WONEN

Aanvragen

Aanvragen om bouw- en/of sloopvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:

Heereweg 218 - bouw garage/berging
Heereweg 218 - slopen schuur
Kanaalstraat 56A - wijzigen gevel (geldautomaat) Grundelstraat 17 - plaatsen tuinhuis
´t Lange Rack 10 - plaatsen tuinhuis
Anna Blamandreef 96 - vergroten woning

Deze plannen kunt u elke ochtend tussen 8.30 uur en 12.30 uur inzien. Het is in dit stadium niet mogelijk hiertegen bezwaren in te dienen

Voorgenomen vrijstellingen

Heereweg 380 - vergroten showroom

De bouwplannen liggen van 10 tot en met 23 maart 2000 ter inzage.

Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan

kunt u dit uiterlijk 23 maart 2000 en uitsluitend schriftelijk melden

bij het college van burgemeester en wethouders.

Besluiten

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Julianastraat 48 - vernieuwen en vergroten van dakkapellen voor- en achterzijde
Heereweg 208-208A-208B - veranderen voorgevel en interne veranderingen
Heereweg 461 - veranderen zijgevel verenigingsgebouw Waterman 17 - bouw dakkapellen voor- en achterzijde Kanaalstraat 123 - veranderen van een woning tot kantoorpand
+ woning

Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.

DIVERSEN

Collecte

Aan het Nationaal Jeugd Fonds hebben wij een collectevergunning verleend voor de periode van 12 tot en met 18 maart 2000.

Lisse, 8 maart 2000

Burgemeester en wethouders van Lisse

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Lisse '
Lees ook