Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam

Openbare kennisgeving kap-, sloop- en bouwvergunningen


1 augustus 2001


Publicatie datum:

OPENBARE KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet brengt het volgende ter openbare kennis:

AANVRAAG BOUWVERGUNNING/MELDING

Bij de deelgemeente Hoogvliet zijn de volgende aanvragen om een bouwvergunning/melding ontvangen van:

* E.A. Bassant voor het gedeeltelijk vergroten van de woning met een dakopbouw, Hoge Weije 2


* D.P. Stout voor het vergroten van de woning met een dakkapel op het achterdakvlak, Driesch 1

* M.A.H. Quak voor het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak, Oostzijdsepad 13

* Maasoevers Hoogvliet voor het oprichten van een woongebouw (blok 7) aan de Groene Kruisweg, Aveling Zuid

* H.B. Ramautar voor het gedeeltelijk vergroten van het woonhuis, Wijnruitstraat 28

* J. Nijssen voor het plaatsen van 2 dakkapellen aan de voor- en achterzijde, Koekoek 14

* Dienst Stedelijk Onderwijs voor het tijdelijk plaatsen van 2 noodlokalen, Othelloweg 8-10

* M.F. Broekhuizen voor het wijzigen van het gebruik schuur in praktijkruimte, Vleugel 93

* S.F.B (Sociaal Fonds Bouw Nijverheid) voor het oprichten van woningen en woongebouwen aan de Kruisnetlaan (voormalige RET velden)

* B. Ramnarain voor het plaatsen van een tuinhuisje in de achtertuin, Kervelhof 14

* M.A. Schuman voor het gedeeltelijk vergroten van een woonwagen, Rietvoornstraat 20

* Ten Tye Fitnesscentra voor het plaatsen van een reclame aan de voorgevel, Marthalaan 5-6

* Dhr./mw. Jonkman voor het oprichten van een aanbouw achterzijde woning, Zilverschoon 67

* Fam. F. Bovenberg voor het plaatsen van een garage in de achtertuin, Paljaspad 1

* Shell Nederland Verkoopmy b.v. voor het gedeeltelijk verniuewen van een pompstation, Aveling 102

* R. van Zeventer voor het plaatsen van een dakkapel, Schout Wouterszpad 12

* G. Hage voor het plaatsen van een tuinhuisje in de achtertuin, Meerkoet 15

* P.Th. van Amen voor het vergroten van de woning met een uitbouw aan de achterzijde, Nachtegaal 24

* H.A.D. Schuller voor het bouwen van een garage in de achtertuin, Kapershoekseweg 91

AANVRAAG KAPVERGUNNING

Bij de deelgemeente Hoogvliet zijn de volgende aanvragen om een kapvergunning ontvangen van:

* Geen aanvragen ontvangen

BESLUITEN EN VERLEENDE VERGUNNINGEN.

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet heeft de volgende vergunningen en/of toestemming verleend of geweigerd aan:
* J.G. Zwolsman vergunning verleend voor het gedeeltelijk vergroten van de woningen aan de achterzijde, Viswant 7 en 9 (16-07-2001)


* Cool Cat Nederland toestemming verleend n.a.v. melding bouwvoornemen voor het gedeeltelijk veranderen van het pand Binnenban 154-160 (16-07-2001)

N.B.: Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een in werking getreden besluit (verleende/geweigerde vergunning) binnen zes weken na de dag van verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet.

Wilt u over bovenstaande aanvragen en/of besluiten meer informatie dan kunt u contact opnemen met Anna Papavoine, sector Ruimte, deelgemeente Hoogvliet, tel.nr.: 010-4726512, e-mail:
a.papavoine@hoogvliet.rotterdam.nl of onder het algemene nummer 010-4726666.

Deel: ' Openbare kennisgevingen Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam '
Lees ook