Gemeente Den Helder

21-05-2002
Openbare kennisgevingen week 21
Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-Van Limburg Stirumstraat 49, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 8 mei 2002);

- P.W.A. - singel 45, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 8 mei 2002);

- Callantsogervaart 9, voor het bouwen van een woning (ontvangen 13 mei 2002);

-Rijnstraat 181, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 13 mei 2002);

-Doorzwin 2717, voor het uitbreiden van de woning met een zolderverdieping (ontvangen 13 mei 2002);

-Krugerstraat 31, voor het vergroten van de zolderverdieping van de woning (ontvangen 13 mei 2002);

-Boterzwin 3601, voor het plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak van de woning (ontvangen 13 mei 2002);
- Beatrixstraat 4-6, voor het uitbreiden van het hotel Wienerhof (ontvangen 14 mei 2002);

-fase 3 aan het Andromeda, voor het bouwen van 16 appartementen en 23 woningen in het complex "Poort van Den Helder" (ontvangen 14 mei 2002);

-Vijzelstraat 123, voor het plaatsen van een extra verdieping op de woning (ontvangen 15 mei 2002);

-Rijksweg, voor het bouwen van een beschutting/overkapping t.b.v. het plaatsen van bijenkasten ter hoogte van het dierenasiel (ontvangen 15 mei 2002);

-Steengracht 10, voor het plaatsen van een extra verdieping op de woning (ontvangen 15 mei 2002);

-Loodsgracht 56, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 15 mei 2002);

-Jacob van Heemskerckstraat 66, voor het uitbreiden van de berging bij de woning (ontvangen 16 mei 2002);

-Malzwin 1311, voor het maken van een kap op de garage bij de woning (ontvangen 16 mei 2002);

-Malzwin 1310, voor het maken van een kap op de garage bij de woning (ontvangen 16 mei 2002);

-Buys Ballotstraat 24, voor het optrekken van de achtergevel van de woning (ontvangen 16 mei 2002);

-Buys Ballotstraat 26, voor het optrekken van de achtergevel van de woning (ontvangen 16 mei 2002);

-Vogelzand 2230, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 16 mei 2002);

-Malzwin 1430, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 16 mei 2002);

-Janzenstraat 69, voor het veranderen van de achtergevel van de woning (ontvangen 16 mei 2002).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over één van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-Strandslag 226, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de recreatiewoning (verzenddatum 13 mei 2002);

-Malzwin 2414, voor het plaatsen van een kweekkasje achter de woning (verzenddatum 15 mei 2002);

-Malzwin 2622, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning (verzenddatum 15 mei 2002);

-Zwanenbalg 1410, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning (verzenddatum 15 mei 2002);

-Malzwin 2419, voor het plaatsen van een kweekkasje achter de woning (verzenddatum 5 mei 2002);

-Wierbalg 2308, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning (verzenddatum 15 mei 2002);

-Malzwin 2715, voor het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning (verzenddatum 15 mei 2002);
-Doorzwin 3523, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning (verzenddatum 15 mei 2002);

-Statenhoff 29, voor het bouwen van een berging achter de woning (verzenddatum 15 mei 2002);

-Duinroosstraat 106, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning (verzenddatum 15 mei 2002);

-Zwanenbalg 1503, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning (verzenddatum 15 mei 2002);

-Wierbalg 1742, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning (verzenddatum 15 mei 2002);

-Malzwin 2614, voor het bouwen van een berging achter de woning (verzenddatum 15 mei 2002).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-Van Foreestweg 17a, voor het bouwen van een opslagloods op het perceel (verzenddatum 13 mei 2002);

-Vogelzand 212, voor het bouwen van een hobbyruimte met een berging aan de woning (verzenddatum 13 mei 2002);

-Lichtbaaklaan 5, voor het maken van een kap op de garage bij de woning (verzenddatum 13 mei 2002);

-De Keizerskroon 105, voor het uitbreiden van de recreatiewoning (verzenddatum 14 mei 2002);

-Strandslag 27, voor het aanbouwen van een wintertuin aan de recreatiewoning (verzenddatum 14 mei 2002);

-Nieuwediep (ongenummerd), voor het gedeeltelijk herstellen van een keermuur (verzenddatum 15 mei 2002);

-Doorzwin 3203, voor het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning (verzenddatum 15 mei 2002). Bent u door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in uw belangen getroffen dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen om bouwvergunning resp. melding bouwvoornemen ontvangen:
1. Boterzwin 2126, voor het plaatsen van een kap op de garage bij de woning;

2.Boterzwin 2125, voor het plaatsen van een kap op de garage bij de woning;

3.Emmastraat 78, voor het optrekken van de achtergevel van de woning;
4.Bassingracht 166, voor het uitbreiden van de woning;
5.Krugerstraat 119, voor het uitbreiden van de woning;
6.Middelzand 4426, het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning. Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de navolgende bestemmingsplanbepalingen:
ad 1 en 2: artikel 11, lid 3 sub b en e van de voorschriften van het uitwerkingsplan "Boterzwin 2/3 1991";
ad 3: artikel 4, lid 6 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Van Galenbuurt 1978, 2e herziening";
ad 4: artikel 4, lid 4 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Onrust 1975";
ad 5: artikel 3 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Van Galenbuurt 1978, 2e herziening";.
ad 6: artikel 3c, derde lid onder f van de voorschriften van het bestemmingsplan "Drooghe Weert - Zuid 1974, 3e herziening". Burgemeester en Wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bezwaren, dan kunt u deze vanaf vrijdag 24 mei 2002 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De bouwplannen liggen gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Monumentenvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende vergunningen op grond van artikel 5 van de Monumentenverordening 1990 verleend:
-Janzenstraat 72, voor het vervangen van de dakkapellen en stolpenstelsel, het vervangen van twee schuiframen, het vervangen van de goot en het aanbrengen van een zinken regenpijp, het plaatsen van 4 luiken, het vervangen van de dakpannen, tengels en panlatten op het voorgeveldakvlak en het verwijderen van de verf, het uithakken van de voegen en het opnieuw voegen van de gevel van de woning (verzenddatum 15 mei 2002);

-Janzenstraat 61, voor het vervangen van twee ramen en twee stijlen, het vervangen van twee schuiframen, het aanbrengen van een gootdiletatie en zinken regenpijp, het reinigen uithakken van de voegen en het opnieuw voegen van de gevel van de woning (verzenddatum 15 mei 2002);

-Janzenstraat 70, voor het vervangen van de voordeurkozijn en voordeur, het vervangen van een raamkozijn, het vervangen van de dakkapel in het stolpenstelsel, het vervangen van een kozijn in de bovengevel, het vervangen van de goot en het aanbrengen van een zinken regenpijp, het plaatsen van 4 luiken, het vervangen van de dakpannen, tengels en panlatten aan de voorkant van het dakvlak en het verwijderen van de verf, het uithakken van de voegen en het opnieuw voegen van de voorgevel van de woning (verzenddatum 15 mei 2002);
-Janzenstraat 71, voor het vervangen van de goten en het reinigen van de gevels van de woning (verzenddatum 15 mei 2002);
-Janzenstraat 53, voor het reinigen van de gevel, het herstellen van het voegwerk, vervanging van de goten, restaureren van de buitenkozijnen en het schilderwerk van/aan de woning (verzenddatum 15 mei 2002);

-Janzenstraat 59, voor het vervangen van de dakkapel, vervangen van 2 schuiframen en opnieuw aanbrengen van de luiken in de gevel, het plaatsen van een zinken regenpijp, het reinigen, uitslijpen en opnieuw voegen van de gevel en het vervangen van de monumentale goot en zinkwerk van de woning (verzenddatum 15 mei 2002);
-Janzenstraat 55, voor het reinigen van de gevel, het herstellen van het voegwerk en het vervangen van de dakkapel van de woning (vervangen 15 mei 2002);

-Janzenstraat 64, voor het restaureren van de dakkapel, het plaatsen van 4 luiken, het reinigen, uithakken van de voegen en opnieuw voegen van de gevel van de woning (verzenddatum 15 mei 2002);
-Janzenstraat 65, voor het verwijderen van de verflaag, uithakken van de voegen en opnieuw voegen van de gevel van de woning (verzenddatum 15 mei 2002);

-Janzenstraat 57, voor het reinigen, uitslijpen van de gevel, vervangen van de dakkapel, vervangen van 2 schuiframen inclusief glas, het restaureren van de voordeur van de woning en het plaatsen van 4 luiken in/aan de woning (verzenddatum 15 mei 2002);
-Janzenstraat 51, voor het reinigen van de gevel, herstellen van het voegwerk, vervangen van de dakkapel, vervangen van de 2 schuiframen, restaureren van de voordeur en restaureren van de kozijnstijlen van de woning (verzenddatum 15 mei 2002);

-Janzenstraat 63, voor het vervangen van de dakkapel, aanpassen van de goot en het aanbrengen van een zinken regenpijp, het plaatsen van 4 luiken, het reinigen, uithakken van de voegen en het opnieuw voegen van de gevel van de woning (verzenddatum 15 mei 2002);
- Janzenstraat 67, voor het vervangen van de dakkapel, het aanpassen van de goot en het aanbrengen van een zinken regenpijp, het plaatsen van 4 luiken, het herplaatsen van de authentieke deur, reparatie van 2 kozijnen en het verwijderen van de verf, uithakken van de voegen en opnieuw voegen van de voorgevel van de woning (verzenddatum 15 mei 2002);

-Janzenstraat 68, voor het vervangen van de voordeur, vervangen van de dakkapel en stolpenstelsel, het vervangen van een kozijn in de bovengevel, het vervangen van de goot en het aanbrengen van een zinken regenpijp, het plaatsen van 4 luiken, het verwijderen van de dakpannen, tengels en panlatten aan de voorkant en het verwijderen van de verf, het uithakken van de voegen en het opnieuw voegen van de voorgevel van de woning (verzenddatum 15 mei 2002);
-Janzenstraat 66, voor het vervangen van de dakkapel, het aanpassen van de goot en het aanbrengen van een zinken regenpijp, het plaatsen van 4 luiken, de reparatie van 2 kozijnen en het verwijderen van de verf, het uithakken van de voegen en het opnieuw voegen van de voorgevel van de woning (verzenddatum 15 mei 2002);
-Janzenstraat 76, voor het vervangen van de dakkapel en stolpenstelsel, het plaatsen van een nieuw stolpenstelsel in de bovengevel, het aanpassen van de goot en het aanbrengen van een zinken regenpijp, het plaatsen van 4 luiken, het vervangen van de dakpannen, tengels en panlatten op het voorgeveldakvlak, het uithakken van de voegen en het opnieuw voegen van de gevel van de woning;
-Janzenstraat 74, voor het plaatsen van 4 luiken, vervangen van de dakpannen en het stijl van het regelwerk aan de voorkant, het uithakken van de voegen en het opnieuw voegen van de gevel van de woning (verzenddatum 15 mei 2002).

Lastgeving
Langs de openbare weg staat een wrak dat daar niet hoort. Burgemeester en wethoudersmaken bekend dat op woensdag 24 april jl. op grond van artikel 5.1.4. van de Algemene Plaatselijke Verordening het wrak van een aanhangwagen vol met puin, kleur bruin en zonder kenteken, met een gebroken as, welke was achtergelaten op de Nieuwe weg ter hoogte van de Drs. Bijlweg, van de openbare weg is verwijderd. In verband met de verkeersveiligheid was onmiddellijk optreden noodzakelijk. Na verwijdering van de openbare weg wordt het voertuig gedurende 3 maanden opgeslagen en kan door de eigenaar worden afgehaald.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst S&B, telefoon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag.

Horecavergunningen
Burgemeester en wethouders zijn van plan op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een vergunning te verlenen aan:
- het bestuur van "Kleinsportvereniging Den Helder en omstreken", voor het uitoefenen van het horecabedrijf aan de Dintelstraat 153;
- aan het bestuur van de Helderse Historische Vereniging, voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de kantine gevestigd aan de Vijzelstraat 73 in Den Helder.
De ontwerpbeschikkingen zijn volgens artikel 6, tweede lid van de Drank- en Horecawet toegezonden aan de Kamer van Koophandel. U kunt gedurende 30 dagen uw schriftelijke zienswijze sturen naar het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De genoemde ontwerpbeschikkingen worden een maand na deze publicatie vastgesteld. U kunt de beschikkingen inzien in het stadhuis bij de afdeling Algemene Zaken, Drs. F. Bijlweg 20.

Belastingverordeningen
De besluiten van de gemeenteraad van 24 april 2002 tot wijziging van de 'Verordening op de heffing en invordering van leges, no. 44/BD en tot het intrekken van de verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting stadsvloer binnenstad 2000, no. 43/BD zijn op 6 mei 2002 opgenomen in de algemeen verkrijgbare losbladige uitgave "Belastingverordeningen gemeente Den Helder".
De verordeningen liggen ter inzage bij de afdeling Financiën (bureau Belastingen) en het Centraal Informatiepunt in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20. Zowel de afzonderlijke verordeningen als de losbladige uitgave is tegen betaling verkrijgbaar bij de sectie Registratuur en bij het Centraal Informatiepunt in het stadhuis.

Milieubeheer
Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning te verlenen aan de Staatssecretaris van Defensie, Eerstaanwezend Ingenieur Directeur v/d Regionale Directie West-Nederland, Bureau Ruimtelijke Ordening en Milieu, Postbus 90027 te Utrecht voor de inrichting Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie Werkeenheid Den Helder gevestigd op het adres Bassingracht 105. Het gaat om een vergunning (artikel 8.4) voor een bedrijf met een motortransportdienst van de Koninklijke Marine met goederenoverslag, annex brandstoflaadstation van de oliën, smeermiddelen, chemicaliën en onderhoudsmiddelen op het adres Bassingracht 105 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie G, nummers 675, 677 en 900).
De stukken liggen tot 22 juni 2002 ter inzage, op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne in het stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20 en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, tijdens de openingsuren.
U kunt tegen zowel de aanvraag als de ontwerp-beschikking tot 22 juni 2002, schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Ook kunt u vóór 22 juni 2002 mondeling bedenkingen inbrengen. Er is dan een gesprek, waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.
Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:
- Javastraat 56, voor het kappen van 1 iep voor de woning, met herplantverplichting;

- Milieudienst voor Wierbalg 1413, voor het kappen van 1 prunus in het openbaar groen;

- Milieudienst voor Kruiszwin 1314, voor het kappen van 1 conifeer in het openbaar groen;

- Milieudienst voor Kruiszwin 1170, voor het kappen van 1 den in het openbaar groen, met herplantverplichting;

- Dienst Welzijn voor Elzenstraat 36, voor het kappen van 1 prunus in de patio.
Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunningen kunt u schriftelijk, tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning, indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt de stukken inzien bij de Milieudienst.

DEN HELDER, 23 mei 2002.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
W.F.H. van der Paard, loco-secretaris.

« terug

Deel: ' Openbare kennisgevingen week 21 Den Helder '
Lees ook