Gemeente Den Helder

11-06-2002
Openbare kennisgevingen week 24
Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-Marsdiepstraat 51, voor het uitbreiden van de woning met een aanbouw en een erker (ontvangen 31 mei 2002);

-J.A. Wentelstraat 38, voor het plaatsen van een tuinhuisje naast de woning (ontvangen 31 mei 2002);

-Schoolweg 78, voor het uitbreiden van het tuincentrum met een kas (ontvangen 31 mei 2002);

-Krugerstraat 9, voor het verbouwen van de woning (ontvangen 31 mei 2002);

-Helden der Zeeplein 10, voor het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak van de woning (ontvangen 3 juni 2002);
-Middelzand 2412, voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning (ontvangen 3 juni 2002);
-Malzwin 2510, voor het plaatsen van een tuinhuisje naast de woning (ontvangen 5 juni 2002);

-Achterbinnenhaven 15, voor het plaatsen van dakkapellen op het zijgeveldakvlak van de woning (ontvangen 5 juni 2002);
-Kortevliet 12B, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 5 juni 2002);

-Hector Treubstraat 68, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 5 juni 2002);

-Breewaterstraat 48, voor het verbouwen en uitbreiden van woning (ontvangen 5 juni 2002);

-Jupiter 8, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 5 juni 2002);

-Ruyghweg 167, voor het vervangen van de voorgevel van de woning (ontvangen 6 juni 2002);

-Weststraat 105, voor het renoveren van de woning (ontvangen 6 juni 2002);

-Karveelstraat 47, voor het maken van een extra verdieping op de woning (ontvangen 6 juni 2002);

-Vogelzand 3243, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 6 juni 2002).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:
-Wierbalg 1730, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning (verzenddatum 4 juni 2002).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:-Kruiszwin 2330, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (verzenddatum 3 juni 2002);

-Jacob Roggeveenstraat 33, voor het uitbreiden van de woning (verzenddatum 4 juni 2002);

- Jacob Roggeveenstraat 22, voor het uitbreiden van de zolderverdieping, inclusief het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak van deze woning (verzenddatum 4 juni 2002);
-Vogelzand 3247, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (verzenddatum 4 juni 2002);

-Andromeda, voor het bouwen van 20 appartementen, een parkeerkelder, een maisonnette en een woning (fase 2B Poort van Den Helder) (verzenddatum 4 juni 2002);

-Doorzwin 3321, voor het uitbreiden van de woning met een zolderverdieping, inclusief een dakkapel in het voorgeveldakvlak van deze woning (verzenddatum 5 juni 2002);

-Doorzwin 3322, voor het uitbreiden van de woning met een zolderverdieping, inclusief een dakkapel in het voorgeveldakvlak van deze woning (verzenddatum 5 juni 2002);
Bent u door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in uw belangen getroffen dan kunt u, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 252, 1800 AG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Monumentenvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend, op grond van het bepaalde in artikel 14 van de Monumentenwet 1988, voor het restaureren van het interieur van het hoofdgebouw K.I.M. "Willemsoord" aan het Nieuwe Diep 8.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag om bouwvergunning ontvangen:

-Kruiszwin 2207, voor het uitbreiden van de woning. Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3c, derde lid van de voorschriften van het bestemmingsplan "Drooghe Weert Zuid 1974, derde herziening (1994)". Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstelling te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 14 juni 2002 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.
Het bouwplan ligt gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders hebben, op grond van de artikel 8.40 en 8.41, lid 4 Wet milieubeheer, de volgende meldingen ontvangen van:
- USP Vastgoed, Postbus 1030 te Hoorn, van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer, voor de opslag van propaan in een bovengronds reservoir ten behoeve van bouwactiviteiten voor het villapark Duynopgangh op de locatie Noordersandt 4;
- Servex, Postbus 2845 te Utrecht, van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, voor het oprichten van een foodcourt (restaurant) op de locatie Middenweg 176;
- Project en ontwikkelingsbureau Oude Rijkswerf Willemsoord, Weststraat 1 te Den Helder, van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, voor de locatie Willemsoord gebouw 51.

- NAM, Postbus 28000 te Assen, van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, voor het oprichten van een kantoorgebouw op de locatie Verkeerstorenweg 3. Tegen een melding op grond van artikel 8.40 en 8.41 van de Wet milieubeheer is geen beroep of bezwaar mogelijk. Wel kunt u Burgemeester en Wethouders verzoeken om handhavend op te treden als u van mening bent dat het bedrijf in plaats van een melding in te dienen, een vergunning had moeten aanvragen (artikel 18.14 Wet milieubeheer).
Wilt u de melding inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Milieu Hygiëne van de Milieudienst (telefoon 671612).

Kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een melding van voorgenomen kap ontvangen voor:

- Vogelzand 4230, 1 pinus, voor de woning;

- Kruiszwin 1146, voor het kappen van 1 eik, achter de woning.
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen voor:

- Kofstraat 6, voor het kappen van 1 prunus achter de woning;
- Middelzand 3124, voor het kappen van 1 den, achter de woning;
- 't Koggeschip 69, voor het kappen van 2 coniferen achter de woning;
- Nijverheidsweg 3A, voor het kappen van 1 populier op de parkeerplaats;

- Doorzwin 2631, voor het kappen van 1 populier achter de woning. Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 20 juni 2002 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend voor:
- Eikenlaan 19, voor het kappen van 1 den, achter de woning. Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u inzien bij de Milieudienst.

DEN HELDER, 13 juni 2002.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
W.F.H. van der Paard, loco-secretaris.

« terug

Deel: ' Openbare kennisgevingen week 24, Den Helder '
Lees ook