MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MIN JUST: Uitnodiging

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de redactie Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3707911
Fax (070) 3707937
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel Directie Voorlichting
Contactpersoon Wijnand Stevens
Doorkiesnummer(s) 070 370 6857
Datum 3 februari 2000
Ons kenmerk 5009638/00
Onderwerp Uitnodiging openbare les staatssecretaris Cohen aan scholieren over de rechtspraak
aan scholieren over de rechtspraak

Geachte heer, mevrouw,

Dinsdag 8 februari om 09.00 uur geeft staatssecretaris M.J. Cohen van Justitie in de arrondissementsrechtbank van Utrecht zestig Mavo-leerlingen van het College Blaucapel uit Utrecht les over de rechtspraak in Nederland. Hij doet dit samen met de president van de Utrechtse rechtbank, mr H.N. Brouwer en de Hoofdofficier van Justitie te Utrecht, mevrouw mr I.A. Klopper-Gerritsen.

De staatssecretaris presenteert in de les een nieuw lespakket over de rechtspraak voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en het MBO. Dit lespakket is ontwikkeld door het ministerie van Justitie in samenwerking met leden van de Rechterlijke macht.

Een vertegenwoordiger van uw redactie is hierbij van harte uitgenodigd. Ik verzoek u uw komst tevoren telefonisch op te geven bij Ingeborg van Egmond van de Rechtbank Utrecht, telefoon: 030 230 3210.

Met vriendelijke groet,

mr drs A.M.E. Stordiau-van Egmond
Directeur Voorlichting
PROGRAMMA

09.00 uur binnenkomst en ontvangst door de President van de rechtbank

09.15 uur presentatie van het lespakket door de Staatssecretaris met aansluitend korte reactie door Rechtbankpresident en Hoofdofficier

09.35 uur .lesje rechtspraak. van de Staatssecretaris, President en Hoofdofficier

10.15 uur einde

03 feb 00 15:44

Deel: ' Openbare les Cohen aan scholieren over de rechtspraak '
Lees ook