Gemeente De Lier

Agenda

Raadsvergadering
24 februari 2000, aanvang 20.00 uur.

De raadsvergadering is openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune. U kunt gebruik maken van het spreekrecht. Dit geldt uitsluitend voor punten, die in de raadsvergadering aan de orde komen en is beperkt tot maximaal vijf minuten per persoon. Het gebruik maken van het spreekrecht moet schriftelijk aangemeld worden onder opgave van naam en adres en het punt waarover men wil spreken.

Agenda (onder voorbehoud):


- vaststeling beleidsnotitie GSM antenne-installaties
- straatnaamgeving 1e fase woningbouwlocatie Molensloot-west
- beschikbaarstelling krediet infrastructurele maatregelen Bleijenburgroute

- vaststelling verkeersmaatregelen M.A. de Ruyterstraat, Bleijenburg, Diepenburg en Markenborgh

- invoering duurzaam veilig verkeer

- instemmen met een Delta-plan voor de gemeente De Lier
- voorbereidingsbesluiten voor de percelen Noordlierweg 4A en Lierweg 105

- bezwaar tegen vaststelling algemene uitkering uit het gemeentefonds uitkeringsjaar 1997

- beschikbaarstelling krediet aanleg rotonde ter plaatse van de Lierweg en de Zijtwende

- wijziging gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst LMS
- verlenging garantiebesluit lening Stichting De Timmerwerf
- instemmen met een extra subsidie algemeen maatschappelijk werk
- openbaar verklaring van de Bleijenburgbrug met toe- en afrit
- invoeren duurzaam veilig verkeer

- instemmen met baggeren in schouwvakken

- beschikbaarstelling krediet verlichting Hoofdstraat

Circa één week voor aanvang van de vergadering zult u de raadsagenda op deze pagina vinden.

Deel: ' Openbare raadsvergadering gemeente De Lier '
Lees ook