Gemeente Eindhoven

Openbare raadsvergadering

De Eindhovense gemeenteraad vergadert op maandag 24 september a.s. om 15.00 uur in de Raadzaal, Kamer van Koophandel, Wal 20, Eindhoven. De agenda vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:

voorstel, naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van de SP-fractie, voor een betere inrichting van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer;

voorstel herbevestiging inzake het kenbaar maken van de zienswijze van Eindhoven over het herindelingsontwerp regio Eindhoven-Helmond;

voorstel tot het aanpassen van de verordening over vaste commissies van advies;

voorstel over een nadere standpuntbepaling van de renovatie en de bouw van een nieuwe zaal van de Stadsschouwburg (Parktheater) en nieuwbouw elders in de stad (Stadstheater);

voorstel over een kredietverstrekking voor de verbouwing van het pand Zoutstraat 2 van de Stichting Pop Ei.
De volledige agenda, voorstellen en alle rapporten en verslagen, die de gemeenteraad bespreekt, kunt u inzien in het Informatiecentrum in het Stadskantoor.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare raadsvergadering gemeente Eindhoven '
Lees ook