Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO025
Datum: 31 januari 2000

Cliëntenplatform Maassluis vergadert op 8 februari

Op dinsdag 8 februari 2000 komt het cliëntenplatform van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Maassluis bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de Coppelstockzaal van het stadhuis aan de Koningshoek en begint om 14.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

De agenda voor de vergadering is voor belangstellenden verkrijgbaar bij de secretaris van het cliëntenplatform, de heer J. Pansier van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid (telefoon 5931972).

Cliëntenplatform

De gemeente Maassluis kent sinds november 1998 een cliëntenplatform voor de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid. Het platform staat onder (onafhankelijk) voorzitterschap van de heer J.G.P. Weltevrede en heeft als functie het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur over uitvoeringsaangelegenheden in het kader van de sociale zekerheidswetgeving. Naast verschillende personen als vertegenwoordigers van de cliënten van deze afdeling, hebben ook vertegenwoordigers van het Maassluis Overleg Gehandicapten (MOG), de Stichting Ouderenwerk Maassluis (SOM), de Stichting Vluchtelingenwerk Maassluis (SVWM), de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), de Diaconie der Gereformeerde Kerk en de Stichting Samenlevingsopbouw Maassluis (SSM) zitting in het cliëntenplatform.

Laatste wijziging: 31 January 2000

Deel: ' Openbare vergadering cliëntenplatform gemeente Maassluis '
Lees ook