Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Op maandag 26 november komt de commissie Financiën, Informatisering en Milieu vanaf 19.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in het gemeentehuis. De agenda vermeldt o.a. de volgende onderwerpen:
* Jaarverslag Handhavingssamenwerking Servicepunt Handhaving regio Midden- en West-Brabant.

* Leidraad Mest.
Ofschoon een vestiging van een mestverwerkingsbedrijf in Etten-Leur niet voor de hand ligt, kan op enig moment toch een verzoek daartoe worden gedaan. In dat geval biedt de Leidraad een duidelijk toetsingskader voor de behandeling van een dergelijk verzoek.

* Krediet voor de aankoop pand Hoge Vaartkant 7 voor plan Parklaan-Oost, onderdeel Trivium.

* Samenwerkingsovereenkomst met Avoord Zorg & Wonen en de Woonstichting in het project Elisabethpark.
* Baatbelasting Zeedijk.
De riolering in de Zeedijk is aangelegd. Uitgangspunt is dat een gedeelte van de kosten verhaald wordt op de bedrijven aan deze weg, maar betrokken bedrijven zijn niet bereid op privaatrechtelijke wijze een bijdrage te leveren in de kosten. De enige weg die nog openstaat om tot kostenverhaal te komen is een baatbelasting.

Deel: ' Openbare vergadering commissie Financien te Etten-Leur '


Lees ook