Gemeente Zwijndrecht


19 juli 2001

Openbare vergadering Drechtstedenbestuur
Aanvang 9.30 uur in het gemeentehuis
Op de agenda staan onder andere de volgende punten:

startnotitie Regionaal Kantoorbeleid en het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht dient u dit tenminste 24 uur voor de vergadering te melden bij

de heer P.B. van Tijn
van het bureau Drechtsteden,
telefoonnummer (078) 480 0 600.

De vergaderstukken liggen tijdens kantooruren van 9.00-17.00 uur ter inzage bij het

Bureau Drechtsteden
Weizigtweg 33
Dordrecht.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare vergadering Drechtstedenbestuur '
Lees ook