Gemeente Maassluis

21-1-2003

Openbare vergadering Gemeentelijke rekenkamercommissie

Op woensdag 29 januari 2003 komt de Gemeentelijke rekenkamercommissie weer in openbare vergadering bijeen. De vergadering duurt van 19.00 tot 20.00 uur en wordt gehouden in De Coppelstock in het stadhuis van Maassluis.

Voor meer inlichtingen kan men terecht bij de voorzitter van de commissie, de heer
B.Sio, tel. 5910306 of E-mail: B.Sio@maassluis.nl.

Deel: ' Openbare vergadering Gemeentelijke rekenkamercommissie Maassluis '
Lees ook