Gemeente Gilze en Rijen

Openbare vergadering
Het algemeen bestuur van het Regionaal Overleg Midden-Brabant vergadert:

19 juni 2002 om 11.30 uur
in het gemeentehuis van Dongen,
Hoge Ham 62 te Dongen.

Aan de orde komen voorstellen inzake:

* Vaststellen jaarrekening 2001;

* Vaststellen begroting 2003 en meerjarenbegroting 2003-2007;
* Risico-analyse doetaken;

* Concept-evaluatie 2002;

* Stand van zaken portefeuillehoudersoverleggen;
* Nieuwe zittingsperiode algemeen bestuur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare vergadering Gilze en Rijen '
Lees ook