Gemeente Wassenaar

Openbare Vergadering Programmaraad LRVW in Voorburg

Maandagavond 17 september a.s. houdt de Programmaraad LRVW een openbare vergadering in Voorburg, Huize 'Swaensteijn', Herenstraat 72 te Voorburg. Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 20.30 uur. Tijdens de vergadering zal met name de advisering van het radioaanbod via de kabel aan de orde komen. Inwoners van de 4 betrokken gemeenten kunnen hun wensen kenbaar maken door in te spreken. Aan het begin van de vergadering is voor het inspreken 15 minuten gereserveerd met een maximum van 15 minuten per persoon. U kunt vooraf aan de vergadering aan de voorzitter kenbaar maken dat u wilt inspreken.

De Programmaraad LRVW (Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar) heeft als taak de kabelexploitant (in deze regio de Casema) te adviseren over de samenstelling van het wettelijk basispakket van 15 televisie- en 25 radiozenders. De Programmaraad LRVW dient rekening te houden met de doorgifte van een aantal specifieke zenders zoals dit in de Mediawet is vastgelegd. De Programmaraad LRVW houdt onder andere rekening met de wensen en belangen van de abonnees c.q. inwoners van de 4 gemeenten. Met vragen en/of opmerkingen omtrent het advies van de Programmaraad LRVW kunt u schriftelijk regeren op onderstaand adres: Programmaraad LRVW
Postbus 2002
2240 CA WASSENAAR

Deel: ' Openbare Vergadering Programmaraad LRVW in Voorburg '
Lees ook