Gemeente Maassluis


1-10-2001

Rekenkamercommissie

Openbare vergadering Gemeentelijke rekenkamercommissie Op woensdag 10 oktober 2001 komt de Gemeentelijke rekenkamercommissie weer in openbare vergadering bijeen. De vergadering duurt van 19.00 tot 20.00 uur en wordt gehouden in zaal De Logger in het stadhuis van Maassluis.

Voor meer inlichtingen kan men terecht bij de voorzitter van de commissie, de heer
B.Sio, tel. 5910306 of E-mail: B.Sio@maassluis.nl.

Deel: ' Openbare vergadering Rekenkamercommissie Maassluis '
Lees ook