Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO009
Datum: 11 januari 1999

Openbare vergadering Sectie Emancipatie Advies

Op woensdag 13 januari 1999 vergadert de Sectie Emancipatie Advies van de Maassluise Vrouwenraad in het stadhuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. De Sectie Emancipatie Advies fungeert als een adviescommissie voor het gemeentebestuur en kan zodoende gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei zaken die de emancipatie aangaan.

Op de agenda van de vergadering staan onder andere de ingekomen en verzonden stukken, het evaluatieverslag en de vergaderdata. Voor meer informatie kan men terecht bij het secretariaat van de Sectie Emancipatie Advies van de Maassluise Vrouwenraad, mevrouw M.J.C. Flikweert, telefoon 5913325.

Laatste wijziging: 11 January 1999

Deel: ' Openbare vergadering Sectie Emancipatie Advies Maassluis '
Lees ook