Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO121
Datum: 17 mei 1999

Openbare vergadering Sectie Emancipatie Advies op 26 mei

Op woensdag 26 mei 1999 vergadert de Sectie Emancipatie Advies van de Maassluise Vrouwenraad in het stadhuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. De Sectie Emancipatie Advies fungeert als een adviescommissie voor het gemeentebestuur en kan zodoende gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei zaken die de emancipatie aangaan.

Op de agenda van de vergadering staan onder andere de ingekomen en verzonden stukken, de taakverdeling tussen Vrouwenraad en de Sectie Emancipatie Advies, de benoeming van voorzitter, vice-voorzitter en secretariaat en de voortgang van het project Emancipatie Effect Rapportage.
Voor meer informatie kan men terecht bij het secretariaat van de Sectie Emancipatie Advies van de Maassluise Vrouwenraad, mevrouw M.J.C. Flikweert, telefoon 5913325.

Laatste wijziging: 17 May 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare vergadering Sectie Emancipatie Advies Maassluis '
Lees ook