SER


OPENBARE RAADSVERGADERING 15 JANUARI 1999

Aanstaande vrijdag 15 januari a.s. om 10.15 uur komt de Sociaal-Economische Raad in openbare vergadering bijeen. Op de agenda staat onder meer het ontwerpadvies over het Witboek Een eerlijke vergoeding voor het infrastructuurgebruik. Hierover hebt u al eerder een persbericht van ons ontvangen.

Het ontwerpadvies stelt dat het doorberekenen van de maatschappelijke kosten van infrastructuur, files, schade aan natuur en milieu en verkeersongevallen aan de gebruikers en afnemers van verkeer en vervoer de welvaart ten goede komt. Dat doorberekenen moet dan wel in Europees verband gebeuren, op een doorzichtige wijze, in alle vervoertakken en in alle lidstaten. Anders dan de Europese Commissie voorstelt, zou de daarvoor benodigde gemeenschappelijke heffingensystematiek ook voor personenauto's en bestelwagens moeten gaan gelden, aldus het ontwerpadvies.

Verder zal bij het agendapunt Actualiteiten van gedachten worden gewisseld over de recente ontwikkelingen.

Deel: ' Openbare vergadering Sociaal-Economische Raad '
Lees ook