Gemeente Leeuwarden

Op de Agenda ¦ Vergadering commissie Stadsontwikkeling (18/09) ¦ Vergadering raadsadviescommissie voor Bestuur en Middelen (19/09) ¦ Stukken voor de vergaderingen

Op de Agenda

Op deze pagina worden de aankondigingen van informatiebijeenkomsten en vergaderingen geplaatst. De agenda's van commissie- en gemeenteraadsvergaderingen vindt u ook onder de rubriek 'Raadsinformatie'. Daar zijn zowel de agenda's als ook de bijbehorende stukken van vergaderingen raadplegen.

Vergadering commissie Stadsontwikkeling (18/09)
Openbare vergadering op 18 september 2001 om 19.30 uur in het Bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 in Leeuwarden.

Op de agenda staat:

1. Opening en mededelingen.

2. Projectplan Prinsentuin.

3. Ontwikkelingsplan Leeuwarden Zuid.
4. Bouwaanvraag van de sloperij van S. Meijer aan de Holstmeerweg 4 te Leeuwarden.

5. Vaststellen stedenbouwkundige randvoorwaarden bouwinitiatieven Oostergoplein.

6. Briefwisseling met Fryslân Miljeu over veranderingen in de afvalinzameling.

7. Inpassen archeologische vindplaatsen binnen Zuiderburen.
8. Voorbereidingsbesluit ex art. 21 WRO en vrijstellingsprocedure ex art. 19 lid 1 WRO St. Paulusschool aan de Cornelis Trooststraat 31 te Leeuwarden.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Vergadering raadsadviescommissie voor Bestuur en Middelen (19/09)
Openbare vergadering op woensdag 19 september a.s. vanaf 19.30 uur in het Bestuurscentrum, Groeneweg 1 te Leeuwarden (kamer 32). De vergadering is openbaar.

De agenda is als volgt:

1. Opening en mededelingen.

2. Mededelingenlijst.

3. Vaststellen lijsten van toezeggingen.
4. Vaststellen verslagen.

5. Voorstellen van de Nieuwe Leeuwarder Partij inzake correctief referendum en burgerinitiatief.

6. Voorbereiding op wijziging Gemeentewet per 7 maart 2002 (dualisering).

7. Besluitvorming Fusie DSW-Woudengroep.
8. Rondvraag.

9. Sluiting.

Een nagenoeg volledige set stukken voor deze vergadering vindt u bij het onderwerp 'Raadsinformatie' op deze internetsite. Tevens liggen volledige sets ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 in Leeuwarden en bij de Openbare Bibliotheek aan de Wirdumerdijk 34 in Leeuwarden.
Stukken voor de vergaderingen

De stukken voor de aangegeven vergaderingen van gemeenteraad en commissies liggen ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, en bij de Openbare Bibliotheek aan de Wirdumerdijk 34 te Leeuwarden.

Overigens kunt u de vergaderstukken ook raadplegen via de rubriek Raadsinformatie

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare vergaderingen gemeente Leeuwarden '
Lees ook