Gemeente Borsele


8e jaargang - nr.2 - 29 januari 1999

Masterplan Centrum Heinkenszand: laatste stand van zaken

De uitvoering van de werkzaamheden binnen het Masterplan Centrum Heinkenszand is inmiddels voor een deel afgerond. De herinrichting van Dorpsstraat tot aan de Stenevate is helemaal klaar en ook het Van der Biltplein is af. Nu wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting van de speelpleinen rondom de scholen.

Schoolpleinen

De komende maanden wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van de schoolpleinen. De geplaatste bergingen worden nog zwart geschilderd en de booiboorden wit. De afrasteringen rondom de fietsenstallingen zullen voorzien worden van fijn gaaswerk. De verlichting wordt definitief aangebracht en tot slot worden de heggen aangeplant. In april zullen de schoolpleinen helemaal klaar zijn.

Volgens het Masterplan zou de aanpassing van de schoolpleinen een ruimtelijke werking moeten geven aan het toekomstige Stengegebied. Het resultaat voldoet inderdaad aan deze verwachting: de scholen en Ontmoetingscentrum De Stenge liggen als ‘losse elementen’ in de ruimte die verder voornamenlijk door groen (bomen en gras) zal worden ingevuld.

Aanpassing van De Stenge

De voorbereiding van het plan voor de aanpassing van De Stenge wordt in januari weer opgestart. Inmiddels is het duidelijk dat de Woonstichting Borsele niet meer zal deelnemen in dit plan. In februari hopen wij de eerste opzet van het plan met de voornaamste gebruikers te kunnen bespreken. Het streven is om voor augustus het plan definitief vast te stellen, zodat er eind 1999 begonnen kan worden met de verbouwing.

Op het huidige Stengeplein is een tijdelijke parkeervoorziening aangelegd. Deze voorziening zal blijven liggen totdat de verbouwing van De Stenge klaar is. De herinrichting van het Stengegebied zal tegelijk met de langzaamverkeerroute vorm worden gegeven. Hetzelfde geldt voor de ruimte achter het Ontmoetingscentrum. Op het moment dat duidelijk is hoe de aangepaste Stenge er uit gaat zien, zal ook begonnen worden met het ontwerpen van het Stengegebied en de ruimte achter De Stenge.

Masterplan

Wat de uitvoering van het Masterplan betreft staat er nog heel wat te doen om het beoogd resultaat te bereiken. De kwaliteit van de uitgevoerde deelprojecten voldoet tot nu toe in ieder geval ruimschoots aan het beoogde resultaat en daar mogen wij met z’n allen best trots op zijn.

Tot slot zal dit voorjaar ook het tweede gedeelte van de Dorpsstraat worden heringericht. Ook hier zal weer een aantal oude waarden in het straatbeeld worden hersteld. Wij houden u hierover op de hoogte.

_________________________________________________________________

Parkeren Dorpsstraat Heinkenszand

Vanaf half december vorig jaar geldt in de Dorpstraat te Heinkenszand een parkeerzone-verbod. Dit houdt in dat uitsluitend geparkeerd mag worden in de vakken die met de letter "P" zijn aangeduid. De verbodsborden zijn gecombineerd met de dertigkilometer-zone-borden.

Met de politie zijn afspraken gemaakt dat vanaf januari 1999 verbaliserend opgetreden zal worden tegen diegenen die niet op de aangegeven parkeerplaatsen staan. U bent gewaarschuwd!


_________________________________________________________________

De aangepaste Molendijk: een nieuwe binnenkomer voor ‘s-Heerenhoek

De Molendijk in ‘s-Heerenhoek is bijna klaar. De tijd van ongemakken ligt achter de rug en we kunnen trots zijn op het resultaat! Het was een grote klus die ondanks de hevige regenval en andere ongemakken binnen de planning is geklaard. De aannemer heeft zijn werk inmiddels afgerond en gezorgd voor een vernieuwende en prettige uitstraling bij binnenkomst van ‘s-Heerenhoek. En hiervan kan iedereen profiteren! Vanaf nu zullen de laatste verbeteringen aan de Molendijk worden aangebracht. In het voorjaar is de metamorfose compleet.

Daarnaast staan de volgende werkzaamheden nog te gebeuren:

Het kruispunt van de Dekenholtkampstraat en de Dekenthomaslaan wordt nog aangepakt. De riolering en het kruispunt worden beide aangepast.

Het kruispunt van de Molendijk/Kuipersdijk op de Burgemeester Timansweg wordt nog aangepast.

Er komt nog een leuning langs de vijver en een leuning langs de trappen.

In het voorjaar komt er tot slot een toplaag van asfalt op de Molendijk.

Wij wensen iedereen veel gemak en (winkel)plezier op de Molendijk!
_________________________________________________________________

Start werkzaamheden Stelleplas

De werkzaamheden voor de verbetering van het zwembad Stelleplas zijn vorige week van start gegaan. Stelleplas is namelijk nodig toe aan een flinke opknapbeurt! Allereerst zullen er verschillende onderhoudswerkzaamheden worden verricht. Naar verwachting kan er begin maart worden begonnen met de bouwwerkzaamheden zoals bijvoorbeeld de bouw van een restaurantvoorziening. Als de planning naar wens verloopt kan het werk eind juni worden afgerond zodat de gasten optimaal ontvangen kunnen worden als het zonnetje weer gaat schijnen!

De gemeenteraad van Borsele heeft in de vergadering van 3 december
1998 het voorstel aangenomen om het zwembad Stelleplas een flinke opknapbeurt te geven. Bij de verbetering gaat het om diverse onderhoudswerkzaamheden, het voldoen aan de eisen van de wet op de hygiëne en veiligheid zwemmen (WHVZ) en het bouwen een van slecht-weer-accomodatie.

De onderhoudswerkzaamheden zijn vorige week gestart en worden volgens de planning begin april afgerond. Het gaat hierbij om de eerste fase in de werkzaamheden m.b.t. de verbetering van Stelleplas. Er wordt ten eerste een nieuwe coating in het diepe en ondiepe bad aangebracht en het tegelwerk van de bassins wordt aangepast of vervangen. Er komt een nieuwe zwemwaterzuiverings/ behandelingsinstallatie. Daarnaast wordt het straatwerk herstraat en verfraaid d.m.v. kleuren.

De tweede fase van de verbetering van het zwembad start volgens de planning begin maart. De oplevering zal begin juni plaatsvinden. Het gaat hierbij om de nieuwbouw van een slecht-weer-accomodatie, waaronder het bouwen van verwarmde douches en een restaurantvoorziening. Daarnaast wordt de bestaande kleedruimte gerenoveerd, een terras aangelegd en de groenvoorzieningen aangepast.

Deel: ' Openbare werken in gemeente Borsele '
Lees ook