Provincie Zuid-Holland

Persbericht

19-03-2003
Openheid rond collegevorming tijdens statenvergadering

Op 20 maart beëdigt commissaris van de Koningin Jan Franssen 39 nieuwe statenleden. Hij doet dat in een bijzondere statenvergadering. Tijdens die vergadering wordt ook de stand van zaken rond de collegevorming besproken. Een voortgangsbericht van de informatieve ronden is te vinden op de internetsite van de provincie: www.zuid-holland.nl.

Door de uitslag van de verkiezingen van 11 maart keren 39 statenleden, al dan niet vrijwillig, niet meer terug. Dat betekent dat er 39 nieuwe leden beëdigd worden. De PvdA krijgt de meeste nieuwe leden (12). Procentueel is dat de LPF, nieuw in de staten met vier zetels, dus 100%.

De collegeonderhandelingen bevinden zich in een infomerende fase. De PvdA heeft het initiatief genomen na de nipte winst. Samen met het CDA en de VVD wordt gekeken of een gezamenlijk collegeprogramma haalbaar is. Een mogelijk college van PvdA, CDA en VVD kan reken op een steun van 58 van de 83 leden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openheid rond collegevorming tijdens statenvergadering Zuid-Holland '
Lees ook