Rijks Universiteit Groningen


Lustrum

Opening, onthulling kunstwerk en presentatie kunstboek

Datum vrijdag 4 juni 1999, 16.30 uur
Evenement opening 77e lustrum van de RUG
Plaats Harmonieplein, Oude Kijk in 't Jatstraat 26, Groningen Organisatie Lustrumbureau, RUG
Informatie Else de Schiffart, tel. (050)363 66 66

De RUG startte in 1994 het project Kennisjaren 1994-2014. Jaarlijks presenteert de universiteit een kunstwerk aan de stad Groningen om de verbondenheid tussen deze organisatie en de stad te benadrukken. De beelden hebben markante personen en momenten uit de geschiedenis van de RUG als onderwerp. Tijdens het 76e lustrum in 1994 werd als eerste het Ubbo Emmiusmonument van Herbert Janse onthuld op het Academieplein. Andere werken zijn ondermeer Low Profile van Gunnar Daan en Brachystochroon van Henk Ovink op het Zernikecomplex. Dit keer heeft kunstenares Marte Röling zich laten inspireren door het thema 'Wissel-werking'. Met de onthulling van het werk van Röling opent Rector Magnificus Doeko Bosscher het 77e lustrum van de RUG. Tijdens deze gelegenheid wordt eveneens het eerste exemplaar van Vruchten der Verbeelding uitgereikt, een boek over kunstzin, kunstcollectie en architectuur van bijna vier eeuwen Rijksuniversiteit Groningen. (Zie ook hieronder, bij NIEUWE UITGAVE.)

Deel: ' Opening 77e lustrum van de RUG '
Lees ook