Belgische Krijgsmacht

Persmededeling 268 van 16 september 1999:

De Staf van de Krijgsmacht deelt mee:

KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL

OPENING VAN HET ACADEMIEJAAR 1999-2000

Ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar aan de Koninklijke Militaire School, wordt traditioneel een militaire plechtigheid gehouden, tijdens dewelke de nieuwe promoties worden opgenomen.

Dit jaar zal de ceremonie plaatsvinden op donderdag 7 oktober 1999 om 20.00 uur op de Esplanade van het Jubelpark.

Nagenoeg 540 leerlingen waarvan de meeste in ceremoniekledij, zullen hieraan deelnemen. Deze plechtigheid zal bovendien worden bijgewoond door verscheidene militaire en burgerlijke autoriteiten.

Het publiek en de pers worden hierbij van harte uitgenodigd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Opening academiejaar Koninklijke Militaire School Belgie '
Lees ook