Universiteit Maastricht


Persbericht 30 augustus 1999

Opening Academisch Jaar 1999-2000

Dittrich houdt rede over Academisch Leiderschap

Traditiegetrouw wordt elk nieuw academisch jaar door de instellingen voor hoger onderwijs officieel geopend. De Universiteit Maastricht (UM) doet dit maandag 6 september om 16.00 uur in de aula van het bestuurscentrum op de Minderbroedersberg 4-6.

Bestuursvoorzitter dr. K.L.L.M. Dittrich van de UM spreekt bij die gelegenheid een rede uit over het thema Academisch Leiderschap en de eisen waaraan dat moet voldoen. Dittrich beantwoordt vervolgens de vraag wat de hoogleraren en hoofddocenten op hun beurt van de studenten als toekomstig universitair leiders en van de universitaire organisatie in de sfeer van dienstverlening mogen verwachten om hun rol zo goed mogelijk waar te maken.

Naast Dittrich zal rector O. von der Gablentz van het Europa-college in Brugge een toespraak houden, met als onderwerp: `Een tweede kans voor Europa's universiteiten?' Von der Gablentz verwierf in Nederland landelijke bekendheid als ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland.

Na de inleidingen zal de Edmond Hustinxprijs voor de Wetenschap 1999 worden uitgereikt.

Deel: ' Opening Academisch Jaar 1999-2000 Universiteit Maastricht '
Lees ook