Universiteit voor Humanistiek

Persbericht

Utrecht, 2 september 1998

Opening academisch jaar in teken van filosofie, fictie en succes

Op donderdag 9 september opent de rector van de Universiteit voor Humanistiek, prof.dr Henk Manschot, haar academisch jaar met een heuglijke mededeling. Deze 'bijzondere' universiteit mag dit jaar maar liefst 120 nieuwe studenten welkom heten. Voor de tweede achtereenvolgende jaar een stijging van bijna 40%. Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat de studie humanistiek blijkbaar in een behoefte voorziet aan 'een multidisciplinaire opleiding waarin de mens (en zijn/haar vragen) centraal staat'. Hoewel de UvH nog steeds in vergelijking met de andere faculteiten als kleinschalig bestempeld kan worden, houdt men nu binnen de universiteitsmuren de adem in. Want hoeveel meer kan men nog groeien zonder dat er aan de gewenste kwaliteit en persoonlijke aandacht voor de student getornd wordt? Hier gaat Manschot straks verder op in.

Gastspreker deze middag is de filosoof prof.dr Cornelis Verhoeven met een voordracht getiteld: "Hoe klinkt het geluid van de boeman?" Overweging over filosofie en fictie. Als fictie gaat over wat geen realiteit is, komt de vraag naar de betekenis en de invloed van fictie neer op de vraag of en in welke zin fictie invloed kan hebben op het reële bestaan van mensen en op de reflexie daarover. In zijn overwegingen rond deze vraag zoekt de spreker aansluiting bij Plato's uiteenzettingen over de Vormen als enige ware werkelijkheid en bij zijn ongeneeslijke afkeer van fictie en verzinsels. Naar aanleiding daarvan worden enige kritische aantekeningen gemaakt bij de intellectuele waardering die in onze cultuur de literatuur als fictie lijkt te genieten.

Aansluitend, en met een rede getiteld 'De mooiste studie'... en andere verhalen, borduurt Manschot kritisch voort op zijn openingswoord. Kritisch, omdat de humanistiek níet door iedereen als 'wetenschap' wordt beschouwd. Manschot geeft hier zijn eigen mening over en illustreert aan de hand van episoden uit Homerus' Odyssee en de filosofie van Martha Nussbaum hoe centraal vragen naar zin (en existentiële vragen) in de humanistiek staan. Niet de mens zonder meer, maar de mens als zin-vragend en zin-gevend wezen is onderwerp van humanistiek. Ook komt de opzet van de studie ter sprake. Deze wordt geplaatst tegen de achtergrond van de Sorbonne-declaratie over universitaire vorming in Europa in het komende millennium.

Het intermezzo wordt verzorgd door de acteur Johannes Kemkens met de opvoering Wie niet dartelt heeft een korte jeugd uit Erasmus' Lof der Zotheid.

De Opening vindt plaats in Ottone, Kromme Nieuwe Gracht 62 te Utrecht, en vangt aan om 15.30 uur precies. De zaal is open vanaf 15.00 uur. Na afloop is er een receptie in hetzelfde gebouw.

Copyright © 1999, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, NL

Deel: ' Opening academisch jaar Universiteit voor Humanistiek '
Lees ook