PERSBERICHT

Eindhoven, 8 juli 2002

OPENING BREEDBAND DEMONSTRATIE CENTRUM IN KENNISWIJK

Vandaag vindt de officiële opening plaats van het Breedband Demonstratie Centrum (BBDC) van Kenniswijk regio Eindhoven. In dit bezoekers- en expertisecentrum presenteren bedrijven en instellingen innovatieve diensten en toepassingen voor consumenten. De opening van het BBDC wordt verricht door de heer Herman Grol, directeur Marktontwikkeling en Stimulering van het Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP) van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat.

Het Breedband Demonstratie Centrum is het hart van Kenniswijk. In dit centrum worden diensten en toepassingen gedemonstreerd en getest. Het centrum is ook een ontmoetingsplaats voor alle partijen die met innovaties en breedbandontwikkelingen bezig zijn, nationaal en internationaal, en is in die zin ook een kenniscentrum. Toekomstige diensten die voor Kenniswijk worden ontwikkeld zullen in het BBDC worden gedemonstreerd. In het BBDC vindt u een geavanceerde videofoon, een huiskamer en kantoor van de toekomst en diverse andere toepassingen.

BELANGRIJKE STAPPEN
"Met de opening van het Breedband Demonstratie Centrum is een belangrijke stap gezet om Kenniswijk gestalte te geven," zegt Henk Koning, directeur van Kenniswijk BV. "Met dit centrum, de Kenniswijkportal, de breedband proeftuin met daarin de web-woning en de Kenniswijkhoeken tonen we de mogelijkheden van innovatieve toepassingen op een voor de consument toegankelijke manier. Dat is belangrijk, want betrokken gebruikers zijn noodzakelijk voor succes."

"Ook de subsidieregeling voor diensten is een middel dat nu beschikbaar is. Dit heeft geleid tot tientallen aanvragen van organisaties die een dienst willen ontwikkelen en aanbieden in Kenniswijk. De diensten maken de consumentenmarkt van de toekomst", aldus Koning.

De tweede belangrijke subsidieregeling voor Kenniswijk is de breedbandsubsidie voor Kenniswijkbewoners. D eze wordt per 1 september 2002 actief, en bedraagt maximaal 800 Euro per woning. Hierdoor wordt het voor bewoners aantrekkelijker om een breedbandaansluiting en -dienst af te nemen. Deze regeling heeft inmiddels geleid tot interesse bij diverse marktpartijen. Henk Koning: "Van deze subsidieregeling kunnen maximaal 15.000 huishoudens actief gebruik maken. Deze regeling loopt tot maart 2005. Dit zou betekenen dat in 2005, bij voldoende aanbod van marktpartijen, circa 30% van de huishoudens een breedbandaansluiting in gebruik kan hebben. Dit komt overeen met de ambitie om een grootschalig proeftuin in de Kenniswijk te realiseren."

OVER KENNISWIJK
Kenniswijk is het experiment in de regio Eindhoven waar de komende jaren Kenniswijkbewoners op grote schaal gebruik kunnen gaan maken van nieuwe elektronische diensten. In Kenniswijk werken bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samen om een consumentenmarkt van de toekomst te realiseren. Daarnaast zal onderzoek worden verricht naar de sociale en economische effecten van ICT. Kenniswijk is een initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De uitvoering is in handen van Kenniswijk BV, waar publieke en private partijen aandeelhouder zijn.

Kijk voor meer informatie over Kenniswijk op www.kenniswijk.nl


- EINDE PERSBERICHT -

Deel: ' Opening breedband demonstratie centrum in kenniswijk '
Lees ook