Universiteit van Utrecht


4 oktober 1999

Opening Centrum voor Biomedische Genetica

Het Centrum voor Biomedische Genetica (CBG), één van de zes Nederlandse toponderzoekscholen, wordt op 11 oktober a.s. in Utrecht officieel geopend. Centraal in het CBG staat het onderzoek aan de functie van genen en genproducten in relatie tot ziekten. Het CBG brengt 15 onderzoekgroepen uit 6 onderzoekscholen en 4 universiteiten bijeen. Het ontvangt als toponderzoekschool een flinke subsidie: 40 miljoen gulden in vijf jaar.

Nederland kent sinds 1998 zes toponderzoekscholen: unieke combinaties van onderzoekers die internationale topkwaliteit leveren en die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en economische structuur van Nederland. Het Centrum voor Biomedische Genetica, één van de zes, bundelt expertise op de terreinen biochemie, genetica, moleculaire celbiologie, bioinformatica en structurele biologie. Deze combinatie van disciplines biedt een uitgelezen mogelijkheid om de complexiteit van de relatie tussen genen, genproducten en gezondheid en ziekten te leggen. Door de functie en de werking van de genen en genproducten te ontrafelen kunnen de onderzoekers de basis leggen voor geneeswijzen waarbij niet alleen fouten effectief kunnen worden opgespoord maar wellicht ook gecorrigeerd. Veel ziekten vinden hun oorzaak in de genen. Het meest bekende voorbeeld is kanker.

Openingsmanifestatie
De opening van het CBG wordt namens de minister van OC&W verricht door secretaris generaal mr. P.H. Holthuis; hij spreekt over wetenschapsbeleid in Nederland. Daarna volgt prof. G. Radda, directeur van de Medical Research Council uit Engeland, die spreekt over zijn ervaringen met wetenschapsbeleid in de biomedische wetenschappen in Groot-Brittanië. Vervolgens komen vier bijdragen over onderzoek binnen het CBG aan de orde: over kankeronderzoek (prof. Piet Borst), expressie van het humane genoom (prof. Frank Grosveld), signaal transductie en ziekte (prof. Hans Clevers) en genoom onderzoek en preventieve geneeskunde ( prof. Gert-Jan van Ommen).

Participanten
Het CBG telt 15 onderzoekgroepen (in totaal 125 onderzoekers) uit 6 onderzoekscholen:

- onderzoekschool oncologie (Amsterdam)

- medisch genetisch centrum Zuid-West Nederland (Rotterdam en Leiden)
- onderzoekschool ontwikkelingsbiologie (Utrecht)
- onderzoekschool infectie & immuniteit (Utrecht)
- onderzoekschool biomembranen (Utrecht)

- Bijvoet onderzoekschool voor biomoleculaire chemie (Utrecht) Algemeen directeur is prof.dr. P.C. van der Vliet, hoogleraar fysiologische chemie in Utrecht.

Maandag 11 oktober 1999, 15.00 uur

Blauwe Zaal, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Vertegenwoordigers van de media die de opening willen bijwonen worden verzocht zich aan te melden: (030) 253 7567

Voorlichter: Joop Kessels (030) 253 4477 of 253 4278

Laatst gewijzigd: 04 oktober, 1999
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Opening Centrum voor Biomedische Genetica in Utrecht '
Lees ook