Nationaal Dubo Centrum

Opening dubo GWW wijzer op 11 oktober 2001

Op 11 oktober aanstaande tijdens de demo-dag 'grootschalig onderhoud van de Gooiseweg (N 305)' nabij Zeewolde wordt de dubo GWW wijzer officieel aan de markt geïntroduceerd. Deze wijzer is een website die individuele bouwpartijen in de grond-, weg- en waterbouw de mogelijkheid biedt hun projecten en de daarin toegepaste dubomaatregelen te etaleren. Doelstelling van de website is te laten zien wat er allemaal al gebeurt en te inspireren tot nog duurzamere projecten.

Eigenlijk worden er in de gww-projecten al lang duboprincipes en
-maatregelen toegepast, maar deze zijn (soms) letterlijk én figuurlijk vaak niet zichtbaar. Wat dat laatste betreft vergeten veel bouwpartijen simpelweg melding te maken van duurzame maatregelen. Hierdoor lijkt het dat er weinig duurzaams in gww-projecten tot stand komt, terwijl uit de praktijk juist het tegendeel blijkt. Ook spreekt men in de gww-sector niet echt van 'duboprojecten'. In tegenstelling tot de woning- en utiliteitsbouw, waar typische duboprojecten worden gerealiseerd, kan er voor wat betreft de gww-sector beter worden gesproken van 'projecten met dubomaatregelen'.

Momenteel worden de eerste projecten geselecteerd en bewerkt voor publicatie op de website. De dubo GWW wijzer wordt beheerd door het Nationaal Dubo Centrum. Partijen kunnen via de website hun eigen projecten aanmelden. De website wordt opgezet in samenwerking met een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van KWS, ministerie van VROM, de gemeenten Den Haag, Geleen, Rotterdam en Steenwijk, Vianed, RWS-DWW, Grontmij, Volker Stevin Wessels, CROW en Nationaal Dubo Centrum.

De demo-dag vindt plaats op het Steunpunt Stichtse Brug.

Het adres van de website is www.dubo-gww-wijzer.nl.

26 juli 2001

Deel: ' Opening dubo GWW wijzer op internet '
Lees ook