gemeente maastricht

officiele opening en open dagen nieuwe brandweerkazerne

1 september 1999/080

de nieuwe kazerne van de maastrichtse brandweer aan de willem alexanderweg 101 wordt op vrijdag 17 september officieel geopend. dat gebeurt door burgemeester mr. ph. houben, tijdens een feestelijke bijeenkomst in de remise van de nieuw kazerne. aansluitend aan de opening worden op zaterdag 18 en zondag 19 september open dagen gehouden in de nieuwe brandweerkazerne. op beide dagen kunnen alle belangstellenden tussen 12 en 17 uur de kazerne bezoeken. er vinden dan tevens demonstraties van blus- en redmiddelen plaats op het terrein van de kazerne.

met pijlen wordt een route door het gebouw aangegeven. op bepaalde tijden wordt in de oefenruimte op de begane grond de video "Wij komen eraan" getoond. Voor de kinderen wordt er een kleurwedstrijd gehouden. In de kantine kunnen de bezoekers een drankje krijgen. De medewerkers van de brandweer zorgen voor de opvang en begeleiding van de bezoekers. Parkeren tijdens de open dagen kan o.m. in de Griendgarage, onder de Noorderbrug bij de Franciscus Romanusweg en bij de Geusselt. De kazerne is natuurlijk ook per fiets bereikbaar, evenals met de lijnen 8 en 18 (zaterdag) en 27 (zondag) van de Stadsbus.

Gunstige ligging

De nieuwe kazerne is in de maanden april en mei van dit jaar in gebruik genomen, ter vervanging van de oude kazerne aan de Capucijnenstraat en de brandweerpost in de Dampstraat in Heer. Door de gunstige ligging bij de Noorderbrug en andere doorgaande routes kan de brandweer nu bijna altijd binnen de gestelde tijd van zes minuten ter plaatse zijn. Het gebouw is zo efficiënt ingericht, dat de brandweermensen binnen een minuut na een alarm in hun voertuig onderweg zijn. Bovendien worden bij een uitruk de verkeerslichten op het Noorderbrugtracé automatisch op rood gezet, zodat de brandweer ongehinderd het kruispunt voor de kazerne kan passeren.

De kazerne bestaat in feite uit drie onderdelen, namelijk de remise voor de voertuigen met werkplaatsen en opslagruimten, het verblijfs- en slaapgedeelte van de uitrukploeg en een kantoorgedeelte. De remise en de werkplaatsen bevinden zich op de begane grond, met een transparante uitrukpoort voor elke wagen. Voor het dienstdoend brandweerpersoneel zijn er doelmatig ingerichte slaapkamers, een gezamenlijke huiskamer met zithoek en TV, een kantine en een fitnessruimte.

Ook aan het milieu is gedacht. Op het dak is een veertig centimeter diepe vijver, waarin 45 kubieke meter regenwater wordt opgevangen. Vandaar wordt dit via een filtersysteem geleid naar een ondergronds reservoir. Met dit water worden de blusvoertuigen gevuld en de auto's en slangen gereinigd, wat veel kostbaar drinkwater bespaart. De warmwatervoorziening van de kazerne werkt op zonnecollectoren. Veel aandacht is besteed aan het bereiken van een aangenaam werkklimaat.

Het gebouw is ontworpen door het bureau Neutelings Riedijk Architecten BV uit Rotterdam en gebouwd door M & M Bouw uit Sittard. Het maakt een markante indruk door de robuuste omhullende bovenbouw. Het geheel is samengesteld uit een constructie van prefabbeton en groenkleurige betonnen prefab gevelpanelen. De nieuwe huisvesting van de Maastrichtse brandweer heeft in totaal 15,6 miljoen gulden gekost.

Programma opening brandweerkazerne

Vrijdag 17 september, Willem Alexanderweg 101, Maastricht

15.30 uur Ontvangst gasten

16.00 uur Toespraken van:

- J. Delnoij, commandant Brandweer Maastricht
- mr. G. Herkemij, directeur Directie Brandweer en Rampenbestrijding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- mr. Ph.J.I.M. Houben, burgemeester van Maastricht

16.30 uur Openingshandeling door burgemeester Ph. Houben

16.45 uur Feestelijk samenzijn en rondleiding door de nieuwe kazerne

17.30 uur Serenade door Fanfare Juliana uit Limmel

Open dagen op zaterdag 18 en zondag 19 september van 12 tot 17 uur. Op zondag 19 september om 11 uur wordt de kazerne ingezegend door de pastoor van de parochie Limmel.

Deel: ' Opening en open dagen brandweerkazerne Maastricht '
Lees ook