En toch gebeurde het...

Op 31 mei aanstaande wordt En toch gebeurde het... geopend door Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter van de Tweede Kamer en voormalig bibliothecaresse. De tentoonstelling wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Depot van Nederlandse Publicaties. De tentoonstelling is samengesteld door Rob Soetenhorst, oud-hoofdredacteur van de Haagsche Courant. En toch gebeurde het... wordt op verrassende wijze vormgegeven door de tentoonstellingsarchitecten Kossmann en De Jong en is te zien in de Koninklijke Bibliotheek tot en met 16 september.

Sinds 1974 beheert de Koninklijke Bibliotheek als hoeder van het nationaal cultureel erfgoed het Depot van Nederlandse publicaties. Bijna alles wat in Nederland verschijnt aan boeken, tijdschriften, kranten, officiële stukken en nieuwe media vindt zijn weg naar het depot. Het depot ontvangt gemiddeld 40.000 items per jaar. Zo gaat het nu, 25 jaar later, in 1999 om bijna 900.000 exemplaren. Dat is ongeveer gelijk aan 20 kilometer boeken en 15 kilometer kranten en tijdschriften, die rug aan rug of legger aan legger op twee gigantische vloeren in onafzienbare rijen boekenkasten zijn opgeslagen.

Uit die enorme hoeveelheid koos journalist Rob Soetenhorst een duizend-tal boeken, bladen en kranten. Hiermee worden zowel een reeks evenementen van de afgelopen 25 jaar als de veelzijdigheid van het Depot van Nederlandse Publicaties beschreven en geïllustreerd. Uitgangspunt was de spanning die bestaat in Nederland tussen planning en wat er werkelijk gebeurt. We kennen twee planbureaus met hun scenario's en uitgekiende berekeningen tot twee cijfers achter de komma, maar kiezen vaak voor gedogen en laten waaien. Vandaar de titel van de tentoonstelling: En toch gebeurde het... Of het nu gaat om kernenergie, de economie of de emancipatie, demonstraties, of zelfs `Paars', alles gaat anders dan gepland.

Gebeurtenissen van 25 jaar geleden worden opeens weer actueel, zoals de affaire Dennendal uitmondend in de ontruiming van de inrichting, waarover recentelijk een proefschrift verscheen. En wat te denken van de Bijlmerramp. Ruim zes jaar geleden gebeurd en nu pas onderwerp van een parlementaire enquête. Het is onmogelijk om een complete geschiedenis van Nederland van de laatste 25 jaar te laten zien, maar de tentoonstelling biedt een afwisselend en goed beeld van een kwart eeuw Nederland en van een kwart eeuw Depot van Nederlandse Publicaties.

* Bij de tentoonstelling verschijnt een geïllustreerde, gelijknamige catalogus van de hand van Rob Soetenhorst. U kunt deze voor fl 25,00 kopen in de tentoonstellingsruimte van de Koninklijke Bibliotheek. Als u de catalogus telefonisch, schriftelijk of per e-mail wilt bestellen zie: Bestellen & betalen van KB-publicaties. Bij postverzending worden uiteraard ook de portokosten in rekening gebracht.

* De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur.


© Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Deel: ' Opening 'En toch gebeurde het...' Koninklijke Bibliotheek '
Lees ook