Provincie Zeeland


Openingshandeling grondwatersanering Othene

Op woensdag 3 februari 1999 om 15.00 uur zal gedeputeerde ing. A. M. Dek een openingshandeling verrichten in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur van Terneuzen, het waterschap, de provincie, adviesbureau Colsen en aannemingsbedrijf Vermeulen. Hij zal de grondwaterzuiveringsinstallatie van een beheerssysteem van het grondwater van de voormalige stortplaats Othene in bedrijf stellen.

In de afgelopen jaren is dit de derde voormalige stortplaats in de gemeente Terneuzen die in het kader van de Wet bodembescherming wordt aangepakt. Eerst is de locatie aan de Lovenpolderstraat 17 in 1994 gesaneerd. De grondwatersanering heeft tot in 1998 geduurd. In 1998 is de voormalige drenkput voor vee aan de Noordstraat 49 te Hoek gesaneerd. De grondwatersanering is nog in bedrijf. De stortplaats Othene is van een dermate groot formaat dat de oplossing van het tegengaan van verspreiding van verontreinigd grondwater niet in verplaatsing van het stortmateriaal kon worden gezocht.

In de maanden december 1998 en januari 1999 is een onttrekkingssysteem in de voormalige stortplaats aangebracht om de grondwaterverplaatsing te beheersen. Het grondwater in de stortplaats is zwaar verontreinigd met aromaten. Tot op twaalf meter diepte zijn concentraties van deze stoffen gevonden. Ook zijn er zware metalen, minerale olie en organochloorverbindingen aangetroffen. De verontreiniging is ontstaan door storten van huishoudelijk en bedrijfsafval. Tijdens de ontgravingen ten behoeve van de aanleg van de drains zijn slechts enkele vaten met teerachtig materiaal aangetroffen.

Het beheerssysteem bestaat uit een drain die net op of onder de bodem van het stort is aangebracht in een bed van grind. Hier boven is een laag puin aangebracht tot in het stortmateriaal, dat een dikte heeft van 4 á 4,5 meter. In de 471 meter lange drain, die aan de buitenzijde van het stort is aangebracht zijn 6 inspectieputten aangebracht. Het onttrokken water wordt via een pompput naar de
waterzuiveringsinstallatie gebracht. Na zuivering wordt het water geloosd op de Oostelijke Rijkswaterleiding. Op het terrein is een laag grond aangebracht, zodat de minimale dikte van de afdeklaag één meter bedraagt. Dit wordt gedaan om contact met het afval te voorkomen. De grond komt uit een depot van de gemeente Terneuzen en is om niet ter beschikking gesteld. Het terrein was tot voor kort in gebruik door een hondenclub en een boogschutterij. Bovendien was het in gebruik als wandelpark. Tot de gemeente voor de locatie een andere bestemming heeft zal het terrein weer door de clubs kunnen worden gebruikt.

De voorlichter van de gemeente Terneuzen, F. Neve, is te bereiken onder nummer 0115-642364.

7 januari 1999, R. J. Swiers, 0118-631634, 01/99.

Deel: ' Opening grondwatersanering Othene in Terneuzen '
Lees ook