Provincie Groningen


Groningen, 15 december 1999 Persbericht nr. 267

Uitnodiging aan de pers

Opening Informatiepunt Landelijk Gebied

Op vrijdag 17 december wordt in de statenzaal van het provinciehuis het Informatiepunt Landelijk Gebied officieel in gebruik gesteld. Via dit informatiepunt kunnen agrariers en particulieren met ingang van 1 janurai 2000 terecht met vragen op het gebied van programma beheer.
Dit informatiepunt - één loket voor kennis- en informatieoverdracht - komt bij de Dienst Landelijk Gebied te liggen.
De bijeenkomst begint om 13.30 uur. Naast gedeputeerde mevrouw R.G. Jansen (provincie Groningen) zullen de heren G.D. van Mansom (Landschapsbeheer Groningen), F.A. Keurentjes (Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie) en
H. Mulder (Dienst Landelijk Gebied) het woord voeren.

U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten, provincie Groningen, tel. 050 3164129

Zoekwoorden:

Deel: ' Opening Informatiepunt Landelijk Gebied Groningen '
Lees ook