HASKONING

PERSBERICHT

Nijmegen, 23 maart 2000

OPENING INGANG GULYCK-GELDERHAVEN BORN

Staatssecretaris Gerrit Ybema (D66) van Economische Zaken opende donderdag 23 maart de nieuwe ingang van de haven in Born. Door de nieuwe ingang tot de Gulyck-Gelderhaven is Born, en met name de Barge Terminal Born straks veel beter bereikbaar voor meerlaagscontainervaart, waardoor het goederenvervoer over de weg flink kan worden ontlast. HASKONING verzorgde de directievoering en het projectmanagement voor dit havenproject.

Met de aanleg van de nieuwe, 5 miljoen gulden kostende ingang tot de Gulyck-Gelderhaven loopt de gemeente Born voorop in het project "Modernisering Maasroute" (MoMaro), dat uiteindelijk de Maas en het Julianakanaal beter toegankelijk moet maken voor moderne scheepvaart. Daarnaast moet het toenemende goederenvervoer over water de - vooral ook in Zuid Limburg - dichtslibbende wegen gaan ontlasten. De multimodale Barge Terminal Born en Rail Terminal Born zijn belangrijke schakels in de ontwikkeling van een logistiek knooppunt in Zuid Limburg. Om een concurrerende positie als overslagcentrum te behouden, moet de aan- en afvoerroute over het Julianakanaal geschikt worden gemaakt voor het vervoer van containers in vier lagen en het opvangen van de groei van transportstromen. Behalve de aanleg van de nieuwe haveningang in Born, moeten de vaste bruggen over het Julianakanaal bij Roosteren en Echt worden verhoogd.

De Barge Terminal Born is sinds 1990 operationeel in de Gulyck-Gelderhaven van Born. Dit "water-weg"-overslagstation onderhoudt als het ware een lijndienst tussen Born en Rotterdam voor containervervoer overzee. Vanaf de start heeft de Barge Terminal Born een jaarlijkse volumegroei van meer dan 30% gekend. Op dit moment worden er meer dan 80.000 containers op jaarbasis overgeslagen.

HASKONING Ingenieurs- en Architectenbureau is een adviesbureau dat voor bedrijven en overheden in binnen- en buitenland adviesopdrachten uitvoert op het gebied van bouw, milieu en infrastructuur. HASKONING telt 650 medewerkers en is groepsmaatschappij van de Koninklijke HASKONING Groep met in totaal 2050 medewerkers. Het hoofdkantoor van HASKONING is gevestigd in Nijmegen. HASKONING heeft vestigingen in: Amsterdam, Rotterdam, Goes, Groningen, Steenwijk, Enschede en Maastricht.

Voor nadere informatie:

HASKONING, Mevrouw E.M.M. Hueber, Hoofd Public Relations, 024 - 328 45 60
Barbarossastraat 35 - Postbus 151 - 6500 AD NIJMEGEN Telefoon 024 - 328 42 84 / Telefax 024 - 323 93 46 Email: info@HASKONING.nl / www.HASKONING.nl

Deel: ' Opening ingang Gulyck-Gelderhaven Born '
Lees ook