Gemeente Leeuwarden

Opening internationaal studieproject De Zuidlanden

stadskantoor Nieuwestad-zijde Maandagochtend 17 februari vindt de officiële opening van het internationale studieproject 'Knotting Hills' plaats in het Stadskantoor van Leeuwarden. Gedurende een week lang zullen dertig studenten afkomstig uit LAquila (Italië), Wolverhampton (Groot-Brittannië), Béthune (Frankrijk), Budapest (Hongarije) en Leeuwarden visies ontwikkelen op het nog te ontwikkelen stadsdeel De Zuidlanden. De studenten zijn te gast bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Zij hebben allemaal achtergronden die verwant zijn aan verkeerskunde, bouwkunde, civiele techniek en geografie.

De groepen zullen plannen maken voor de invulling van het stadsdeel De Zuidlanden (tot voor kort bekend als Leeuwarden-Zuid). Ze zullen zich voornamelijk bezighouden met het gebied rondom de stadsas de weg het stadsdeel moet gaan verbinden met de binnenstad en met de kanaalzone ten westen van de stadsas en gelegen aan het Van Harinxmakanaal. Aan de stadsas komen winkels, zorgvoorzieningen, kantoren en andere soorten dienstverlening. Bovendien komt er een openbaar vervoerverbinding, die het mogelijk maakt om binnen enkele minuten naar het hart van de stad te reizen. De kanaalzone is aangewezen als woongebied, met open vaarverbindingen naar het kanaal. Voor dit gebied moeten drie van de zes groepen een aantrekkelijke woonomgeving ontwerpen, welke moet voldoen aan de voorwaarden voor duurzaam bouwen. De andere drie groepen zullen een coherente en inspirerende visie op de stadsas ontwikkelen. Ze moeten zien te voorkomen dat deze as een scheiding tussen de woongebieden aan weerszijden ervan gaat vormen en een manier vinden om deze gebieden met elkaar te verbinden.

Marga Waanders, wethouder van Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, verwelkomt de studenten maandagochtend en aansluitend zal Stedebouwkundig Buro BGSV een presentatie van het projectonderwerp verzorgen.

Ter afsluiting van het project presenteren de studenten op 21 februari hun plannen voor een deskundige jury met leden uit het projectbureau 'De Zuidlanden' en de Gemeente Leeuwarden.De groep met het beste plan mag een prijs in ontvangst nemen.

Het initiatief voor dit studieproject gaat uit van NEPTUNE Association, een onderdeel van de afdeling voor Bouwkunde, Civiele Techniek en Verkeerskunde van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. NEPTUNE is een Europese vereniging van diverse hogescholen en universiteiten binnen Europa die zich sterk maakt voor internationale samenwerking tussen studenten op het gebied van de milieu- en omgevingstechnologie. Deze samenwerking wordt gerealiseerd middels internationale projecten op locatie in Europa. De projecten zijn echte studieprojecten, waarbij altijd gezocht wordt naar een realistisch en actueel onderwerp. De belangrijkste doelstelling bij ieder project is om te komen tot een dubbele integratie: die van nationaliteiten en van vakdisciplines. Dit project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het projectbureau 'De Zuidlanden'.

[s?leeuwarden.gemeente_leeuwarden_actueel.inleiding.studieproject_de_z uidlanden]

Deel: ' Opening internationaal studieproject De Zuidlanden Leeuwarden '
Lees ook