hogeschool van amsterdam


opening johan cruyff university amsterdam

(14 september 1999)

vandaag opende johan cruyff officieel de johan cruyff university in amsterdam. hij gaf daarmee het startsein aan de eerste 37 studenten om hun opleiding commerciële economie te beginnen. deze opleiding is bestemd voor sporters die actief zijn in de hoofdklasse van hun sportbond en geeft hen de mogelijkheid om een sportieve carrière te combineren met een hbo-opleiding. daarbij zal er extra aandacht worden gegeven aan de vertaalslag van vakken als management, marketing, public relations en beleidsondersteuning naar de sportwereld. een wereld die steeds professioneler wordt en een dringende behoefte heeft aan beleidsmakers die affiniteit en echte kennis hebben van de sport. afgestudeerde studenten van de johan cruyff university zullen bij uitstek in staat zijn te zijner tijd in die behoefte te voorzien.

de johan cruyff university in amsterdam is een samenwerkingsverband tussen johan cruijff, de hogeschool van amsterdam en de gemeente amsterdam. de opleiding is gehuisvest in gebouw leeuwenburg van de hogeschool van amsterdam.

de eerste lichting propedeusestudenten bestaat uit een groep sporters die actief is (of actief is geweest) in de hoogste klasse van hun sport, of zij hebben de potentie dat niveau te bereiken. daarnaast hebben zij, gezien hun vooropleiding, de capaciteiten om een hbo-opleiding af te ronden. in de eerste lichting zijn vijftien takken van sport vertegenwoordigd, zoals judo, golf, kanovaren, schaatsen, voetbal, tennis en stijldansen.

leren op afstand

dankzij het concept 'leren op afstand' kan met behulp van pc en internet een actieve sportloopbaan samengaan met een volwaardige dagopleiding. studenten kunnen bijvoorbeeld waar ook ter wereld inbellen op het intranet van de johan cruyff university en hebben zo direct toegang tot roosters, colleges, opdrachten en hun studieresultaten. het intranet is alleen toegankelijk voor studenten. door dit speciale lesprogramma bedraagt de fysieke aanwezigheid op de opleiding slechts twee dagen per week.

samenvattend garandeert de johan cruyff university aan haar studenten de kwaliteit van een volwaardige hbo-opleiding waarbij de studie-uren en het onderwijs zijn toegesneden op de mogelijkheden en wensen van de individuele sporter-student. ook biedt de johan cruyff university intensieve studiebegeleiding. na een succesvolle afronding van de studie is er voor de studenten die dit ambiëren de mogelijkheid door te studeren voor een masters degree.

Deel: ' Opening Johan Cruyff University Amsterdam '




Lees ook