Gemeente Amersfoort


s 3 februari 1999

Feestelijke opening meldpunt Binnenstad

Met de opening van het Meldpunt Binnenstad in buurthuis de Lanteern aan de Kortegracht, start op 10 februari het wijkbeheer in de binnenstad. Wijkbeheer is de gezamenlijke zorg van gemeente, bewoners en woningbouwcorporaties voor een goed woon- en leefklimaat in de wijk.

Bij het meldpunt kunnen bewoners, winkeliers, bedrijven, instellingen en horeca terecht voor vragen, ideeën en klachten over hun wijk. De meldpuntbeheerder gaat dan aan de slag met de binnengekomen reacties. Het meldpunt Binnenstad is er overigens niet alleen voor de oude binnenstad, maar voor alle buurten binnen de plantsoengordel rondom de oude binnenstad, de Schimmelpenninckbuurt en Zonnehof.

Wethouder Jan de Wilde opent het meldpunt om 15.00 uur. Daarna geeft hij het startsein voor ballonnenwedstrijd voor kinderen van vier tot twaalf jaar. De ballonnen worden opgelaten op het Scheltushofje; de binnenplaats van buurthuis de Lanteern. Deelname is gratis en er is een leuke prijs te winnen! Na het oplaten van de ballonnen is er tot 17.00 uur een borrel.

Deel: ' Opening Meldpunt Binnenstad Amersfoort '
Lees ook