Gemeente Leiden

16 februari 2000

Anne-Marie Walrave

071 - 5167765

Opening Milieustraat door wethouder Jan Laurier

Leiden heeft een nieuwe locatie waar burgers (grof) huishoudelijk afval kunnen brengen: de Milieustraat. Op vrijdag 18 februari om 15.30 uur wordt de Milieustraat door wethouder Laurier officieel geopend. Na de officiële openingshandeling zal de eerste Leidse burger zijn afval brengen. Tevens wordt er een korte rondleiding over het terrein gegeven. De Milieustraat bevindt zich aan de J.C. de Rijpstraat 11 (bedrijventerrein De Waard).

Alleen voor inwoners van Leiden
Bij de Milieustraat kunnen bijna alle soorten afval gratis worden gebracht. Van groente-, fruit- en tuinafval tot vloerbedekking en van papier tot grofvuil. Ook is er bij de Milieustraat een vaste standplaats van de chemocar voor het inleveren van klein chemisch afval(KCA) en kleine elektrische apparaten. Grote elektrische apparaten en herbruikbare goederen kunnen aan de overkant van de Milieustraat worden afgegeven bij Kringloopbedrijf Het Warenhuis. De Milieustraat is alleen toegankelijk voor inwoners van Leiden. Bij binnenkomst moet men zich kunnen legitimeren.

Meer soorten afval
Op de Milieustraat kunnen de volgende soorten afval worden aangeboden:
* Restafval

* Metalen

* Grofvuil

* Hout

* Bouw- en sloopafval

* Groente-, fruit- en tuinafval

* Schoon puin

* Papier en karton

* Grof groenafval

* Glas

* Textiele bedekkingen (onder andere tapijt)
* Aluminium

Alle afvalstoffen -met uitzondering van bouw- en sloopafval- kunnen gratis worden aangeboden. Voor bouw- en sloopafval geldt dat per huishouden maximaal duizend kilo per jaar mag worden gebracht. Boven de duizend kilo per jaar kost dit 35 cent per kilo.

Openingstijden
De Milieustraat is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Sluiting Steenwisselplaats
Voorheen konden burgers met hun afval terecht bij de Steenwisselplaats aan de Hoge Morsweg. Met de komst van de Milieustraat gaat de Steenwisselplaats dicht. Met ingang van 19 februari is de Steenwisselplaats gesloten. Bij de Milieustraat kunnen meer soorten afval worden gebracht en bovendien zijn de openingstijden ten opzichte van de Steenwisselplaats verruimd.

Deel: ' Opening Milieustraat in Leiden door wethouder Jan Laurier i '
Lees ook