Gemeente Emmen


Persbericht mytylschool

Donderdag 23 december
Opening mytylvoorziening Emmen

Op donderdag 23 december om 14.30 uur opent de wethouder van onderwijs van Emmen, de heer T. Eerenstein, de nieuwe mytylvoorziening in Emmen. Vanaf 15.00 tot 16.30 uur is er gelegenheid om rond te kijken in de school en de aangrenzende afdeling kinderrevalidatie van het Scheperziekenhuis.

Een mytylschool is een basisschool voor kinderen met een lichamelijke handicap waar naast het onderwijs aandacht is voor therapie. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid staan hierbij centraal. Op 15 november 1999 is de mytylvoorziening in Emmen van start gegaan. De voorziening is onderdeel van de Johan Frisoschool in Haren. De mytylschool is tijdelijk gevestigd op het terrein van het Scheperziekenhuis in Emmen, nabij de afdeling kinderrevalidatie. Dit bespaart de kinderen én de ouders veel (reis)tijd. Het ligt in de bedoeling om de mytylschool samen met de openbare basisschool 't Eenspan en de afdeling kinderrevalidatie in één gebouw onder te brengen; dit vanuit de integratiegedachte om gehandicapte leerlingen zoveel mogelijk regulier onderwijs te laten volgen en de zorg nabij de school beschikbaar is.

Op dit moment maken 9 kinderen gebruik van de mytylvoorziening in Emmen. Het is de bedoeling dat daar het volgend cursusjaar nog een extra groep leerlingen bijkomt. Door een mytylschool in Emmen te vestigen wordt de reistijd voor kinderen uit Emmen of de regio Zuid-oost Drenthe, die nu school in Haren bezoeken, aanzienlijk verkort. Het volgen van onderwijs dicht bij huis geeft een mindere belasting voor zowel ouders als kinderen.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)1999 Gemeente Emmen

Deel: ' Opening mytylvoorziening Emmen '
Lees ook