opening n31 zurich-harlingen door minister eurlings op maandag 9 februari

op maandag 9 februari opent minister eurlings van verkeer en waterstaat officieel de n31 tussen zurich en harlingen. de ombouw van de n31 tussen zurich en harlingen tot een vierbaans autoweg is gereed. in 2007 is rijkswaterstaat begonnen met de aanleg van circa 7 km dubbelbaans met ongelijkvloerse kruisingen en twee viaducten bij de kimswerderlaan bij zurich. daarnaast is er een brug over de harlingervaart gebouwd en wordt in maart nog een loopbrug bij overgang 't strand aangelegd. met de ombouw van de n31 tussen zurich en harlingen is een grote stap gezet in de verbetering van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de bereikbaarheid.

de n31 was een enkelbaans autoweg met gelijkvloerse kruisingen. door de vele ongevallen is in 1999 besloten door rijkswaterstaat, provincie fryslân, gemeenten wûnseradiel en harlingen om de mogelijkheden te onderzoeken om de verkeersveiligheid van de weg te verbeteren. dit resulteerde in een verkenning in 2000. in juli 2007 is rijkswaterstaat begonnen met de aanleg van de dubbelbaans autoweg waar een snelheidslimiet geldt van 100 km/uur.

de pers is van harte welkom om bij deze opening aanwezig te zijn. de opening vindt plaats op de verzorgingsplaats 't strand langs de n31 tussen zurich en kimswerd. u kunt uw auto parkeren langs de caspar de roblesdijk; deze is te bereiken via de n31 afrit kimswerd (parkeerroute wordt aangegeven door gele borden). het programma is als volgt:

09.45 uur ontvangst met koffie
10.15 uur aankomst minister eurlings
10.30 uur welkomstwoord door p. struik, hoofdingenieur-directeur rijkswaterstaat noord-nederland toespraak door de minister eurlings
toespraak door commissaris van de koningin jorritsma toespraak door wethouder sinnema van gemeente wûnseradiel toespraak door burgemeester scheffer van gemeente harlingen toespraak door burgemeester crone van gemeente leeuwarden 11.05 uur openingshandeling door minister eurlings en n31-rap door kinderen van basisscholen uit pingjum en harlingen gelegenheid tot het stellen van vragen aan de minister 12.00 uur vertrek minister
12.10 uur bekendmaking prijswinnaars naamgeving viaducten en loopbrug n31
12.25 uur lunch en informeel samenzijn
13.30 uur afsluiting

aanmelden
wij horen graag of u aanwezig bent bij de opening. u kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar paula.hoff@rws.nl of te bellen met 06-22411492

Deel: ' Opening N31 Zurich-Harlingen door Minister Eurlings '


Lees ook