Gemeente Hoogeveen11 november 1999

Opening natuurparkje De Koeweide

Wethouder Leistra van milieu stelt woensdagmiddag 17 november om 14.00 uur De Koeweide in gebruik. Dit is het nieuwste natuurontwikkelingsgebied in Hoogeveen. Het ligt bij het volkstuinen-complex aan het einde van de Vledderweg in de wijk Kinholt-West/Trasselt.

De gemeente heeft dit gebied ingericht in samenwerking met de Bijenvereniging, Landschapsbeheer Drenthe, de Stichting Mens & Natuur en het IVN. De Koeweide maakt deel uit van het beekdal van het Oude Diepje.

Jonge runderen gaan het gebiedje extensief begrazen. Het gaat om het soort belted Galloways. De gemeente leent de runderen steeds tijdelijk als kalfjes van natuurbeschermingsorganisaties. De begrazing komt de natuurontwikkeling ten goede. De dagelijkse verzorging van de kalfjes gebeurt door bewoners van 'De Wendakker'. Om de flora en fauna extra kansen te geven, heeft de gemeente twee poelen gegraven en de toplaag van een deel van het terrein voor verschraling afgegraven.

De gemeente gaat De Koeweide ook gebruiken voor natuur- en milieueducatie. Het gebied is hiervoor zeer geschikt.

Alle betrokken organisaties zullen met standjes bij de opening aanwezig zijn. Kinderen van basisschool De Regenboog krijgen een natuurles over het Oude Diepje, waaraan ook andere kinderen aan mee kunnen doen. Iedereen die belangstelling heeft is bij de opening welkom.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Opening natuurparkje De Koeweide Hoogeveen '
Lees ook