Provincie Drenthe


Opening nieuw bureau Jeugdzorg: De Toegang

Assen, 19 oktober 1999
Persberichtnummer 99-174Op 21 oktober openen wethouder dhr. R. Wiersema van de gemeente Assen en gedeputeerde mevr. G. de Vries gezamenlijk op spectaculaire wijze het nieuwe bureau Jeugdzorg in Assen. Het bureau dat de naam De Toegang heeft gekregen, verzorgt de coördinatie van zorg en ondersteuning aan kinderen, ouders en jongeren. De opening vindt plaats om 15.00 uur in het gebouw van De Toegang, Stationsstraat 23.

De provincie Drenthe en de gemeente Assen nemen samen de financiering van De Toegang voor hun rekening. De gemeente Assen stelt voor de eerste vier jaar een bedrag van ruim een kwart miljoen gulden beschikbaar. De provincie betaalt 60.000 gulden.

De Toegang is een laagdrempelige voorziening waar iedereen kan binnenlopen met vragen over opvoeding, opgroeien en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De Toegang geeft antwoord op vragen en verleent hulp bij het oplossen van problemen. De medewerkers doen dit zelf of ze verwijzen naar andere instanties die specifieke deskundigheid hebben. Doel van de gezamenlijke aanpak is ervoor te zorgen dat ouders en kinderen zo snel mogelijk een beroep kunnen doen op adequate hulpverlening. Voorheen werden mensen die een beroep deden op jeugdzorg vaak van het kastje naar de muur gestuurd.

De Toegang werkt samen met een groot aantal voorzieningen die met ouders, kinderen en jongeren werken. Hierdoor hebben de medewerkers een goed inzicht in het totale aanbod aan jeugdzorg. Betrokkenen krijgen zo snel de hulp die ze nodig hebben. De praktijk leert dat hoe vroeger de hulp start des te meer effect deze heeft.

De Toegang is ook actief op het gebied van preventie. Het bureau werkt hierbij samen met diverse instellingen voor jeugdzorg. De Toegang zorgt voor de benodigde afstemming en coördinatie en maakt gezamenlijke plannen. Op deze wijze kunnen middelen en menskracht zo effectief mogelijk worden ingezet.

Assen is de vijfde gemeente in Drenthe waar een dergelijk bureau voor jeugdzorg wordt geopend. Sinds 1997 werken diverse organisaties op het gebied van jeugdzorg samen om dit gezamenlijke coördinatiepunt te creëren voor de jeugdzorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. A. van Gemert en dhr. P. de Maar. Beide zijn te bereiken bij STAMM, telefoonnummer 0592-394400.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Opening nieuw bureau Jeugdzorg in Assen '
Lees ook