Ingezonden persbericht


PERSBERICHT Rozendaal, 2 mei 2011

Opening nieuw Klompenpad: Turfvelderpad in Ederveen

Op zaterdag 14 mei vindt in Ederveen de feestelijke opening plaats van het 33-ste Klompenpad: het Turfvelderpad. Wethouder Roel Kremers van de Gemeente Ede en directeur Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland openen het 13 kilometerlange wandelpad, dat door weilanden, langs beken, over dijken en langs akkerranden gaat in het buitengebied van Ederveen. Beleef de bijzondere geschiedenis en geniet van oude boerenerven, de Grebbelinie en het typische slagenlandschap. De opening vindt plaats om 10.00 uur bij zorgboerderij de Veenhoeve, Veldjesgraaf 29 in Ederveen. Daarna wordt een deel van de route gewandeld. Iedereen is van harte welkom. Dus klompen aan, rugzak op en gaan!

Het Turfvelderpad is het zesde Klompenpad voor de gemeente Ede. Dit pad is ontwikkeld door Stichting Landschapsbeheer Gelderland in samenwerking met de Gemeente Ede, Waterschap Vallei & Eem, enthousiaste vrijwilligers en particuliere grondeigenaren. Het Turfvelderpad maakt deel uit van een landelijk routenetwerk van Klompenpaden. Het Turfvelderpad sluit aan op het Nederwoudsepad in de gemeente Ede en Daatselaarsepad in de Utrechtse gemeenten Renswoude en Scherpenzeel.

Klompenpaden worden ontwikkeld door Landschapsbeheer Gelderland en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek ontwikkelen ze routes waar historische paadjes in ere worden hersteld en boerenland wordt opengesteld. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij lokale initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer. Doordat bewoners zo intensief betrokken zijn bij de realisatie van het pad, is het niet moeilijk om mensen te vinden die na realisatie van het pad regelmatig de route willen nalopen, schoonhouden en onderhouden.

De brochure van Turfvelderpad is te koop bij de VVV's in de omgeving en bij het startpunt Dorpshuis De Zicht. De route is in beide richtingen gemarkeerd met rode klompjes. Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Meer informatie over de Klompenpaden is te vinden op www.landschapsbeheergelderland.nl en www.klompenpaden.nl.

Het Eeskooterpad is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Gelderland, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Waterschap Vallei & Eem, de Gemeente Ede en de Nationale Postcode Loterij.

Deel: ' Opening nieuw Klompenpad Turfvelderpad in Ederveen '
Lees ook