Provincie Groningen

Groningen, 5 juni 2002 Persbericht nr. 102

Gezamenlijk persbericht Provincie Groningen, IQ Corporation, Bioclear.

Uitnodiging aan de pers

Opening nieuw pand bioclear en iq corporation

Dinsdag 4 juni vindt vanaf 15.30 uur de feestelijke opening plaats van het nieuwe pand van Bioclear en IQ Corporation aan de Rozenburglaan 13 in Groningen (op het bedrijventerrein Kranenburg langs de A7) . Gedeputeerde Joop Boertjens is hierbij aanwezig.

Bioclear en IQ Corporation zijn twee bedrijven op het gebied van de biotechnologie die door de groei in de afgelopen jaren in december j.l. zijn verhuisd naar een nieuw gebouwd pand aan de Rozenburglaan 13 (op het bedrijvenpark Kranenburg langs de A7). Dit bedrijventerrein heeft als gebruiksbestemming ICT en Biotechnologie. Deze sectoren zijn speerpunten binnen het economisch beleid van de Provincie Groningen.

Bioclear (25 medewerkers) is landelijk actief op het gebied van de milieu biotechnologie (oa. biologische bodemsanering en verduurzaming van industriële processen met behulp van biotechnologie).

IQ Corporation (27 medewerkers) is internationaal actief op het gebied van medische en farmaceutische biotechnologie.

PROGRAMMA

15.30 Ontvangst
16.15 Opening door directie
16.30 Speech door drs. J.R.A. BoertjensGedeputeerde Provincie Groningen
16.45 Speech Prof. Dr. B. Witholt ETH Zürich
17.00 Borrel en gelegenheid tot het bekijken van verschillende opstellingen in de bedrijven

---

Deel: ' Opening nieuw pand bioclear en iq corporation Groningen '
Lees ook