Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

MIN JUST: Uitnodiging aan de redacties

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de redacties Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3707911
Fax (070) 3707937
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel Directie Voorlichting
Contactpersoon Ivo Hommes
Doorkiesnummer(s) 070 370 6126
Datum 18 juni 2002
Onderwerp Uitnodiging aan de redacties

Op donderdag 27 juni 2002 opent staatssecretaris Kalsbeek van Justitie de nieuwe justitiële jeugdinrichting de Doggershoek in Den Helder. De Doggershoek is een gesloten justitiële rijksinrichting waar maximaal 144 jongeren worden opgevangen of behandeld.

De Doggershoek heeft in het nieuwbouwcomplex 12 in grote mate zelfstandig functionerende wooneenheden die gedifferentieerd en onafhankelijk van elkaar een eigen huishouding voeren. Naast de 3 behandel- en 6 opvanggroepen voor jongens zijn er in het nieuwbouwcomplex 2 opvanggroepen en 1 behandelgroep voor meisjes. In De Doggershoek verblijven in beginsel jongeren van 12 tot 18 jaar, die intensieve begeleiding en/of behandeling krijgen. Plaatsing geschiedt op strafrechtelijke of civielrechtelijke basis met als doel opvang of behandeling. De jongeren verblijven in De Doggershoek in een leefeenheid met een grootte van tien personen (bij behandelplaatsing) of twaalf personen (bij opvangplaatsingen). Er zijn aparte eenheden voor jongens en meisjes.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 uur start programma
11.05 uur inleiding architect
11.15 uur inleiding rijksgebouwendienst
11.35 uur inleiding algemeen dircteur Doggershoek 11.45 uur officiele opening door staatssecretaris Kalsbeek

Media kunnen bij de feestelijke opening aanwezig zijn. U dient zich van te voren aan te melden bij de Directie voorlichting van het ministerie van Justitie, telefoonnummer: 070-3707345. Verder wil ik u verzoeken een legitimatiebewijs mee te nemen. Het adres van de Doggershoek is: Burg. Ritmeesterweg 20, Den Helder.

Met vriendelijke groet,

A.M. Stordiau
Directeur voorlichting

18 jun 02 15:54

Deel: ' Opening nieuwe justitiële jeugdinrichting de Doggershoek in Den Helder '
Lees ook