Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

11-05-1999

Nieuwe Roggenkampsluis verbindt Damsterdiep rechtstreeks met Eems

De functie van Delfzijl als watersportknooppunt is versterkt door de aanleg van een sluis tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal. Deze sluis die geopend wordt op zaterdag 22-05-1999 maakt het mogelijk dat motorboten vanaf het Damsterdiep de jachthaven 't Dok in het oude Eemskanaal makkelijk kunnen bereiken.

Ook de toegang tot zee, via de Zeesluizen is vergemakkelijkt. De bouw van de Roggenkampsluis is het tweede project in het kader van de verbetering van de mogelijkheden voor pleziervaart in de havenplaats. Eerder werd de van de brug over het Damsterdiep in de Hogelandsterweg, de "Abel Tasmanbrug" verhoogd.

De situatie is helemaal ideaal als ook de oude zeesluizen weer open gaan. De gemeente Delfzijl werkt er hard aan om deze wens in vervulling te laten gaan.

De hiervoor genoemde plannen zijn gebaseerd op het door de gemeente Delfzijl ontwikkeld plan "Toeristisch Produktplan Delfzijl". Dit plan heeft tot doel de toeristisch-recreatieve betekenis van de havenplaats Delfzijl te vergroten en aantrekkelijker te maken als watersportknooppunt.

De sluis vergde een investering van 5.4 miljoen.

De Roggenkampsluis zal geopend worden door de god van de zee om 14.15 uur.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt Mevrouw M. Edzes, telefoon 0596-639319.

artist.jpg (291716 bytes)

Zoekwoorden:

Deel: ' Opening nieuwe Roggenkampsluis Damsterdiep - Eems '
Lees ook