Ingezonden persbericht

Aankondiging voor de pers

Opening www.tijm.nl

In aanwezigheid van de Tweede Kamerleden Maria van der Hoeven (CDA - voorzitter Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), Lucy Kortram (PvdA) en Oussama Cherribi (VVD) wordt donderdag 11 oktober de website www.tijm.nl geopend. Om 14.00 in de Suze Groenewegzaal in het gebouw van de Tweede Kamer.

U bent van harte welkom om deze opening bij te wonen.

(Suze Groenewegzaal, Nieuwbouw begane grond, SGRZ, Kamer/zaalnr N 006)

www.tijm.nl

Het hele Nederlandse onderwijs en alle betrokkenen kunnen vanaf 11 oktober terecht op de website www.tijm.nl. Onder het motto 'tijm is on your site' worden ideeën en suggesties gegeven die mensen kunnen helpen om zelf antwoorden te vinden op al dan niet actuele vragen die bij hen leven omtrent interculturaliseren en onderwijs.

De redactie van www.tijm.nl beveelt warm aan op het gebied van methodes, video's en publicaties, maar er is ook informatie over onder meer theatervoorstellingen en ondersteunende organisaties. Alle onderwijsmensen die betrokken zijn bij de multiculturele samenleving vinden er iets van hun gading.

www.tijm.nl is een initiatief van

De sectorcontactpersonen voor primair en voortgezet onderwijs van het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC) De coördinator interculturalisering voor de BVE-sector Het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR)

Deel: ' Opening onderwijswebsite www.tijm.nl '
Lees ook