Gemeente Leiden

BESTUURSDIENST - Afgelopen woensdag werden de servicepunten Burgerzaken en Belastingen, Woonomgeving en Bouwen en Wonen geopend. Alle oude nummers van de verschillende diensten werden door de wethouders op één hoop geveegd. Daar kwamen vervolgens drie telefoonnummers onderuit van de drie verschillende servicepunten. Meer over de servicepunten in de volgende stadskrant. Foto: Wim van Noort.

Deel: ' Opening servicepunten gemeente Leiden '
Lees ook